Hlavné správy

Chlebový rad na Slovensku

Žiadna záchranná sieť

Na rozdiel od iných krajín, ako je Česká republika a Nemecko, ľudia ohrození bezdomovectvom dostávajú na Slovensku nižšie sociálne dávky.

Čárová upozorňuje, že kým iné krajiny poskytujú svojim občanom dostatok výhod na pokrytie ubytovania, príspevok na bývanie na Slovensku je len rovnaký. 64,80 Eur mesačne – len o 4 eurá viac ako minulý rok. Okrem toho sa poskytuje len ako dodatočná podpora bývania ľuďom, ktorí mali v posledných šiestich mesiacoch stabilné ubytovanie, čo znamená, že väčšina ľudí bez domova z toho nemôže mať prospech.

Finančná pomoc je ekvivalentom sociálnych dávok pre tých, ktorí to potrebujú 74 eur Garova hovorí, že množstvo peňazí, ktoré môžu núdzni dostať, ich stále necháva pod hranicou chudoby, oproti 68,80 eura mesačne v minulom roku.

„Ak Slovensko zorganizuje dostupné štátne alebo obecné bývanie pre tých, ktorí to potrebujú, môže z týchto dávok prežiť,“ hovorí Karová. Ale so Slovenskom Žiadne takéto možnosti bývaniaĽudia si musia prenajímať komerčné nehnuteľnosti – a tie sa nedajú pokryť z veľmi malých peňazí na sociálne zabezpečenie, hovorí.

Preto môžu zraniteľní občania tak ľahko upadnúť do bezdomovectva – niekedy negatívna životná udalosť, ako je strata zamestnania alebo vážny zdravotný problém, ktorý im bráni v práci, vytlačí celú rodinu na ulicu.

Ďalším problémom je, že sociálne dávky sú veľmi nízke, pretože nie sú naviazané na minimálnu mzdu 700 euros za mesiac.

Ľudia ohrození bezdomovectvom čelia ďalšej výzve: narastajúcemu dlhu na zdravotnom poistení, ktorý im znemožňuje prístup k bežnej lekárskej starostlivosti. Každý nezamestnaný na Slovensku sa musí zaregistrovať na úrade práce alebo si sám platiť zdravotné poistenie. 84,77 eur (pre osoby bez zdravotného postihnutia)Pre ľudí postihnutých chudobou je často ťažké ukryť sa.

READ  CORONAVÍRUS Slovenskí vedci varujú: Pandemická situácia sa zhorší, to je dôvod

„Bezdomovci sú dvakrát trestaní štátom,“ hovorí Garová. „Každý mesiac sa ich dlh zvyšuje a okrem prípadov, keď sú v ohrození života, nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti. Je iróniou, že často musia čakať, kým sa ich stav zhorší – až potom môžu zavolať záchranku.

V iných krajinách, napríklad v Českej republike, funguje systém veľmi odlišne, hovorí Karová. „V Českej republike máte nielen prístup k bezplatnej zdravotnej starostlivosti, ale aj k zdravotným službám vrátane protidrogovej rehabilitácie zadarmo.“

Tomu všetkému nepomáha štát, ktorý nie je schopný alebo ochotný riešiť rastúce potreby tých najzraniteľnejších v spoločnosti. V decembri slovenská vláda neuspela v rozhodujúcom hlasovaní o nedôvere, čím sa zabezpečilo, že jej stratégia na ukončenie bezdomovectva sa nedostane do parlamentu, čo je jedna z požiadaviek dohodnutých s Európskou komisiou výmenou za financovanie. To znamená, že Slovensko nebude mať nárok na splatenie finančných prostriedkov EÚ na projekty sociálneho začlenenia a znižovania chudoby, ako sú komunitné centrá alebo projekty dostupného bývania, kým sa na konci septembra nebudú konať aspoň nové voľby, uviedla Európska komisia. povedal Uractive.

„Služby krízovej intervencie ako utečenecká alebo núdzová ubytovacia služba na Slovensku už chýbajú, ale nemáme ani systém, ktorý by zabránil tomu, aby ľudia prišli o domov,“ hovorí Karová.

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close