Ekonomika

EÚ prijíma celosvetovú minimálnu daň vo výške 15 % pre veľké podniky.

Európska únia prijala plán Globálna daň pre veľké podniky vo výške najmenej 15 %.. Hlavná dohoda medzi cca 140 krajinách Jeho cieľom je zastaviť preteky vlád v znižovaní daní, aby prilákali spoločnosti. Ocenení nimi Ministerka financií USA Janet Yellenová „Historická dohoda, ktorá pomáha aj ihrisku.“

Kúpte si Prime Test Series pre všetky bankové, SSC, poisťovacie a iné skúšky

Viac o tomto:

Členské štáty EÚ dosiahli v zásade dohodu o implementácii na úrovni EÚ Zložka minimálneho zdanenia je známa ako 2. pilier medzinárodnej daňovej reformy OECD. Veľvyslanci členských štátov EÚ sa rozhodli odporučiť Rade prijať smernicu 2. piliera a začne sa písomný postup formálneho prijatia.

Vyžaduje to:

Korporačná daň Zvyčajne na základe ziskovosti spoločnosti. Často však môžu platiť menej v závislosti od toho, kde majú sídlo alebo ako investujú do svojho podnikania.

Bol vypracovaný novoschválený plán pod vedením o Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Mala už podporu Washingtonu a niekoľkých veľkých ekonomík EÚ. Ale mala by sa presadzovať minimálna daň Obchodný blok pre 27 krajín K oneskoreniam došlo, pretože členské štáty vzniesli námietky alebo prijali blokovacie stratégie.

Reforma medzinárodných pravidiel zdaňovania právnických osôb má dva piliere:

  • 1. pilier Zahŕňa nový systém prideľovania daňových práv veľkých nadnárodných korporácií jurisdikciám, v ktorých sa dosahujú zisky. Kľúčovým prvkom tohto piliera bude mnohostranný dohovor. Pokračujú technické práce na detailoch inkluzívneho rámca
  • 2. pilier Pravidlá majú zabezpečiť, aby veľké nadnárodné skupiny spoločností platili minimálnu daň z príjmu právnických osôb, čím sa znížia šance na narušenie základne a presun zisku. Tento pilier je teraz legislatívne upravený v smernici EÚ, ktorú jednomyseľne prijali všetky členské štáty, ktoré za ňu hlasovali.

Dôležitosť:

Efektívne vykonávanie príkazu Obmedzte preteky ku dnu v sadzbách dane z príjmu právnických osôb. Zisky veľkých nadnárodných a domácich skupín či spoločností s ročným obratom minimálne 750 miliónov eur sa zdaňujú. Minimálna sadzba 15 %. Nové pravidlá znížia riziko erózie daňového základu a presunu ziskov a zabezpečia, aby veľké nadnárodné skupiny platili dohodnutú globálnu minimálnu daň z príjmu právnických osôb.

O Európskej únii:

The Európska únia (EÚ) Politická a hospodárska únia 27 členských štátov Väčšinou sa nachádzajú v Európe a boli vytvorené v roku 1993. Väčšina členských štátov (19 z nich) používa euro ako svoju oficiálnu menu, kým 8 nie.

  • Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Švédsko eurozóny.

Európska únia napokon vstúpila do platnosti podpísaním Maastrichtskej zmluvy alebo Zmluvy o Európskej únii.

Krajiny Európskej únie:

Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyperská republika, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Slovensko, Portugalsko, Slovinsko , Španielsko a Švédsko.

Viac medzinárodných správ nájdete tu

READ  Slovensko zavádza požiadavku izolácie izolovaného príjmu

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close