Ekonomika

Eurozóna Q2 2022 zaznamená 4% medziročný nárast nákladov práce; Nárast v EÚ o 4,4 %.

V druhom štvrťroku 2022 vzrástli hodinové náklady práce o 4,0 percenta v eurozóne a 4,4 percenta v Európskej únii (EÚ) v porovnaní s rovnakým štvrťrokom predchádzajúceho roka. Tieto údaje zverejnil Eurostat, štatistický úrad Európskej únie.

Index nákladov práce je krátkodobý ukazovateľ, ktorý ukazuje rast hodinových nákladov práce vynaložených zamestnávateľmi v nominálnom vyjadrení bez úpravy o cenový vývoj. Podľa tlačovej správy Eurostatu sa vypočítava vydelením nákladov práce v národnej mene počtom odpracovaných hodín. Vývoj indexu teda ovplyvňuje vývoj premenných, náklady práce a pracovný čas (základný rok = 2016).

Dve hlavné zložky nákladov práce sú mzdy a platy a nemzdové náklady. V eurozóne vzrástli hodinové mzdy a platy o 4,1 percenta, zatiaľ čo nemzdová zložka vzrástla v druhom štvrťroku 2022 o 3,8 percenta v porovnaní s rovnakým štvrťrokom predchádzajúceho roka. V EÚ vzrástli v druhom štvrťroku 2022 hodinové mzdy a platy o 4,5 percenta a nemzdová zložka o 4,1 percenta.

V druhom štvrťroku 2022 sa hodinové náklady práce zvýšili o 4,0 percenta v eurozóne a 4,4 percenta v EÚ v porovnaní s rovnakým štvrťrokom predchádzajúceho roka. Tieto údaje zverejnil Eurostat, štatistický úrad EÚ. Index nákladov práce je krátkodobý ukazovateľ, ktorý ukazuje rast hodinových nákladov práce vynaložených zamestnávateľmi.

V druhom štvrťroku 2022 v porovnaní s rovnakým štvrťrokom predchádzajúceho roka boli hodinové náklady práce v eurozóne (hlavne) 4,3 percenta v nepodnikateľskej ekonomike a 3,9 percenta v podnikateľskej ekonomike: +2,2 percenta v priemysle, +2,8 percenta v stavebníctve, +4,9 percenta v službách. V EÚ sa hodinové náklady práce zvýšili (hlavne) o 4,2 percenta v nepodnikateľskej ekonomike a 4,4 percenta v podnikateľskej ekonomike: +2,9 percenta v priemysle, +3,3 percenta v stavebníctve a +5,3 percenta v službách.

V EÚ ekonomické činnosti, ktoré zaznamenali najvyšší ročný nárast hodinových mzdových nákladov: NACE Rev. 2 Kategória B – „Ťažba a dobývanie“ (+6,9 %), N – „Administratívne a podporné činnosti“ (+6,6 %), M – „Odborné, vedecké a technické činnosti“ (+6,3 %) a I. – Ubytovanie a stravovanie (+6,0 %).

READ  Nemecko čelí najhoršej epidémii, keďže Covid-19 je v Európe na vzostupe

NACE Rev. 2 Divízia I – „Ubytovacie a stravovacie služby“ (+41,0 %) a R – „Umenie, rekreácia a zábava“ (+14,1 %) sú dve ekonomické činnosti s najväčším medziročným prírastkom nemzdovej zložky. Cent), zatiaľ čo NACE Rev. 2 Sekcia F – „Stavebníctvo“ poklesla o 0,4 percenta.

Najvyšší nárast hodinových mzdových nákladov za celú ekonomiku zaznamenali v druhom štvrťroku 2022 v porovnaní s rovnakým štvrťrokom predchádzajúceho roka Maďarsko (+14,9 percenta) a Bulharsko (+14,6 percenta). Štyri ďalšie členské štáty EÚ vzrástli o viac ako 10 percent: Litva (+12,4 percenta), Rumunsko (+11,7 percenta), Poľsko (+11,1 percenta) a Estónsko (+10,1 percenta). Naopak najmenší nárast hodinových mzdových nákladov za celú ekonomiku zaznamenalo Grécko (+0,8 percenta).

Eurozóna (EA19) zahŕňa Belgicko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Cyprus, Lotyšsko, Litvu, Luxembursko, Maltu, Holandsko, Rakúsko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko a Fínsko.

Európska únia (EÚ27) zahŕňa Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Rakúsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Fínsko a Švédsko.

Fibre2Fashion News Desk (NB)

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close