Hlavné správy

MAAE tvrdí, že Slovensko sa zaviazalo k vysokej úrovni záruk

Misia Integrovanej regulačnej kontrolnej služby (IRRS) Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) uviedla, že Slovensko sa zaviazalo zachovať a posilniť svoj regulačný rámec pre jadrovú a radiačnú bezpečnosť pri príprave spustenia tretieho reaktorového bloku v JE Mochovce. Výbor tiež určil oblasti, v ktorých by sa to mohlo ešte zlepšiť, napríklad zvýšením koordinácie medzi rôznymi vnútroštátnymi orgánmi zapojenými do regulačného dohľadu.

Tím IRRS 16. septembra ukončil 12-dňovú návštevu Slovenska. Misia sa uskutočnila na žiadosť vlády SR a viedla ju Komisia jadrového dozoru SR. Prácu podporili ďalšie inštitúcie s dozornou zodpovednosťou a funkciami v oblasti jadrovej a radiačnej ochrany, vrátane Úradu verejného zdravotníctva SR, príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva, Ministerstva vnútra SR, Národného inšpektorátu práce, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. rodina. Ministerstvo dopravy a výstavby, Ministerstvo životného prostredia a Slovenský metrologický ústav.

Panel 14 vyšších regulačných expertov a štyroch zamestnancov MAAE z Austrálie, Kanady, Českej republiky, Fínska, Maďarska, Litvy, Holandska, Pakistanu, Portugalska, Rumunska, Španielska, Spojeného kráľovstva a USA dospel k záveru, že Posilnil svoj regulačný dohľad a oproti predchádzajúcej misii IRRS v roku 2012 a jej následným krokom v roku 2015 predstavuje výrazné zlepšenie. Tento mesiac sa misia IRRS začína po misii Integrovanej kontrolnej služby pre rádioaktívny odpad a vyhorené palivo, likvidáciu a sanáciu (Artemis). 2023.

Výbor preskúmal regulačný dohľad nad zariadeniami a prevádzkami využívajúcimi jadrové materiály a zdroje žiarenia, vrátane pripravenosti a reakcie na núdzové situácie, vyraďovania z prevádzky a kontroly priemyselného, ​​lekárskeho a verejného ožiarenia.

Slovensko prevádzkuje štyri jadrové reaktory – dva v Mochovciach a dva v Jaslovských Bohuniciach na západnom Slovensku, ktoré vyrábajú 52,3 % elektriny. Slovensko schválilo prevádzku 3. bloku v Mochovciach, ktorý by mal byť plne funkčný do konca roka 2022.

„Tím IRRS identifikoval niekoľko oblastí dobrej výkonnosti a vydal odporúčania a odporúčania regulačným orgánom,“ povedala vedúca tímu IRRS Dana Dragová, šéfka českého Štátneho úradu pre jadrovú reguláciu. „Ich vhodné prijatie zlepší účinnosť regulačného rámca a operácií v súlade s bezpečnostnými normami MAAE.“

READ  Slate Asset Management pokračuje vo svojej európskej expanzii akvizíciou základného portfólia nehnuteľností v hodnote približne 90,0 miliónov EUR v Rakúsku a na Slovensku

Dobrá výkonnosť v rôznych regulačných oblastiach poukazuje na neustále zlepšovanie Slovenskej republiky v porovnaní s predchádzajúcimi hodnoteniami IRRS. Jedným z nich je otvorený a transparentný prístup k havarijnej pripravenosti a plánovaniu reakcie.

„Komisia jadrového dozoru SR veľmi oceňuje externú spätnú väzbu na naše regulačné procesy a inšpekčnú činnosť, najmä ak prichádza od renomovaného medzinárodného orgánu, akým je MAAE,“ povedala Marta Žiaková, šéfka Komisie jadrového dozoru SR. . „Na základe prijatých odporúčaní zlepšíme kvalitu výkonu regulácie na Slovensku.“

Tím IRRS predložil množstvo návrhov a odporúčaní na ďalšie zlepšenie efektívnosti regulačných funkcií v súlade so slovenským regulačným systémom a bezpečnostnými štandardmi MAAE.

Medzi odporúčania a odporúčania vláde Slovenskej republiky patria:

  • Vypracovanie národného jadrového havarijného plánu.
  • Zvýšenie prevádzkovej nezávislosti a zdrojov Úradu verejného zdravotníctva SR a príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva a odborov radiačnej ochrany Ministerstva dopravy a výstavby SR.
  • Zlepšenie spolupráce a koordinácie medzi rôznymi regulačnými orgánmi.

Odporúčania a odporúčania pre organizácie s regulačnými povinnosťami zahŕňajú:

  • Vytvorenie integrovaného systému manažérstva niektorými štátnymi orgánmi, a
  • Aplikácia štandardizovaného prístupu k poskytovaniu regulačných funkcií.

Záverečná správa o práci bude vláde SR predložená približne o tri mesiace. Slovensko plánuje správu zverejniť.


Obrázok: Chladiace veže pre nový tretí blok jadrovej elektrárne Močoves v Močovsi na Slovensku (s láskavým dovolením Reuters)

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close