Hlavné správy

Na Slovensku strácam náboženstvo

Smer

Aké sú teda šance tých, ktorí tvrdia, že sú lojálni ku Katolíckej cirkvi, zastaviť alebo zvrátiť tento úpadok? Sociológovia sa domnievajú, že sa to v najbližších rokoch pravdepodobne nestane.

Vrchol v počte Slovákov, ktorí sa hlásili k rímskokatolíckej cirkvi, bol v roku 2001, keď verilo takmer 69 percent obyvateľov. V rokoch 2001 až 2011 klesla asi o 6 percentuálnych bodov na 62 percent a potom v rokoch 2011 až 2021 klesla akcia o ďalších 6 percentuálnych bodov na 56 percent.

„Znamená to lineárny pokles,“ poznamenáva Digig, keďže je prirodzenou tendenciou jednej generácie ľudí vychovávať ďalšiu generáciu bez akejkoľvek náboženskej príslušnosti.

Pozitívom rímskokatolíckej cirkvi je, že Digig trvá na tom, že pokles je oveľa pomalší ako v susednej Českej republike.

Údaje zo sčítania ľudu do roku 1950 vykazovali rovnaký podiel rímskokatolíkov v českej a slovenskej časti československého obyvateľstva. Po roku 1950 sa nezbierali žiadne údaje o náboženskej príslušnosti za komunizmu. No od roku 1991 je tu výrazný rozdiel, počet Čechov, ktorí sa hlásia k rímskokatolíckej cirkvi, klesol zo 40 percent na 7 percent len ​​za 30 rokov.

„Čechov stále prehlbuje svoju identitu antiklerikálneho spoločenstva a táto pozícia sa upevňuje. [latest Czech census of 2021]„Výsledky českého sčítania ľudu ukazujú, že ľudia nie sú menejcenní veriaci, ale nemajú vieru v žiadnu cirkev,“ hovorí. Preto je český model štruktúrovaný bez vyznania, kde je dôležitejší vzťah k viere ako vzťah k cirkvi.

O Slovensku sa to však s istotou povedať nedá, pretože slovenské sčítanie v roku 2021 nekládlo rovnakú otázku.

Andrej Lúčny, člen sekulárneho občianskeho zoskupenia Ethos, viedol pri sčítaní ľudu kampaň, v ktorej požadoval, aby žiadna cirkev neprejavovala vernosť, v domnení, že sa zvýšil počet Slovákov, ktorí sa považujú za veriacich, no nemajú žiadnu príslušnosť k žiadnej konkrétnej cirkvi. Na otázku, koľko ľudí je na Slovensku takých veriacich bez akejkoľvek náboženskej príslušnosti, však sčítanie ľudu nedalo definitívnu odpoveď, ako to bolo v prípade českého sčítania.

READ  NHL: Stanley Cup vyhrali Tampa Bay Lightning a Erik Cern

„Ich [Slovaks’] Lucini tvrdí, že motiváciou uvádzať pri sčítaní ľudu „žiadnu príslušnosť“ je to, že sa nestotožňujú s postojom svojej cirkvi a nemajú o cirkvi dostatočne dobrú mienku, aby mohli správne komunikovať.“

Keď však Tížik zhrnie pretrvávajúcu dominanciu katolíckej cirkvi na Slovensku, 70 percent všetkých ľudí, ktorí sa hlásia k určitým cirkvám, sú stále jej zástancami.

Podpora katolíckej cirkvi medzi slovenským ľudom, napriek početným kampaniam rôznych skupín s cieľom odvrátiť odozvu verejnosti, mala za cieľ propagovať dlhodobý zámer kampane Étos „bez príslušnosti“. Odluka cirkvi od štátu.

„Nárast počtu sekulárnych ľudí vzhľadom na výsledky sčítania nás teší, pretože ho môžeme automaticky považovať za združenie svetských ľudí,“ povedal. [rising] Podpora sekularizmu, “povedal Luciினிn z Etos. „Bohužiaľ, na počte veriacich nevidíme, koľkí z nich odmietajú akýkoľvek zásah cirkvi do štátu a koľkí ho podporujú.“

Sociológ Tížik upozorňuje, že kampane spustené počas sčítania, organizované cirkvou či inými združeniami, sa dotýkajú len ľudí, ktorí nie sú naozaj odhodlaní. „Je to trochu ako v politike – kampane nie sú zamerané na odhodlaných voličov, ale na tých, ktorí sa ešte zdráhajú,“ hovorí.

Tížik tvrdí, že medzi malými katolíckymi skupinami ide často o najčastejšie ozývané témy týkajúce sa spoločenských problémov, vrátane zákonov o potratoch či práv sexuálnych menšín, ktorých priaznivcov rastie počet a sú pevne za toto rozdelenie. Problémy.

Pokles počtu rímskokatolíkov o 300-tisíc nemá vplyv na financovanie cirkvi, hoci slovenský zákon hovorí, že financovanie cirkví priamo súvisí s veľkosťou cirkvi. Vláda totiž príde o časť svojich prostriedkov len vtedy, ak počet ľudí, ktorí sa hlásia k lojálnosti k cirkvi, klesne o 10 percent alebo viac. Pri sčítaní ľudu v roku 2021 to neplatí pre žiadnu cirkev.

READ  Depresia! Slovenský moderátor priznal problémy: Nepoznal sám seba!

Na radosť sekularistov sčítanie ľudu už posunulo tieto otázky cirkevného a štátneho a štátneho financovania do sféry verejnej diskusie.

Strana Sloboda a solidarita (SaS), ktorá je súčasťou koaličnej vlády, tvrdí, že z výsledkov sčítania ľudu vyplýva, že cirkvi dostávajú od štátu rovnaký objem financií ako súčasný model, aj keď majú menej veriacich. Navrhnuté.

SaS teraz zvolala na 15. februára okrúhly stôl, na ktorý sú prizvané všetky politické strany a cirkvi, aby sa zapojili do riešenia otázky rozdelenia cirkvi a štátu.

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close