Zábava

Noví ministri na Slovensku po odchode z koalície | apríla

BRATISLAVA – Slovenský prezident v utorok vymenoval nových ministrov z mladšej koalície, ktorá sa odtrhla od vládnej štvorkoalície, aby nahradila svojich predchodcov.

Štyria ministri z liberálnej Strany Sloboda a Solidarita v septembri odstúpili zo svojich vládnych postov po tom, ako ich demisiu prijala prezidentka Zuzana Čaputová.

Táto stránka vyžaduje Javascript.

Na čítanie prémiového obsahu potrebujete Javascript. Povoľte ho v nastaveniach prehliadača.

kAm%96J :?4=F565 A2CEJ =6256C 2?5 t4@?@>J |:?:DE6C #:492C5 $F=:[ u@C6:8? |:?:DE6C xG2? z@C4@<[ yFDE:46 |:?:DE6C |2C:2 z@=:<@G2 2?5 t5F42E:@? |:?:DE6C qC2?:D=2G vCö9=:?8]k^ Áno

kAm%9C66 @7 E96> H6C6 C6A=2465 3J 6IA6CED ?@E 277:=:2E65 H:E9 2?JA@=:E:42= A2CEJ]k^Am

kAmt?6C8J 6IA6CE z2C6= w:C>2? 3642>6 E96 64@?@>J >:?:DE6C[ 42C66C 5:A=@>2E 2?5 7@C>6C $=@G2< p>32DD25@C E@ E96 &?:E65 $E2E6D #2DE:D=2G z246C H:== D6CG6 2D 7@C6:8? >:?:DE6C[ H9:=6 ‚:=:2> z2C2D[ E96 9625 @7 E96 $=@G2< q2C pDD@4:2E:@?[ H2D 2AA@:?E65 E96 ;FDE:46 >:?:DE6C]k^ Áno

kAmw686C E6>A@C2C:=J 2DDF>65 E96 65F42E:@? >:?:DE6C A@DE]k^Áno

kAm“%96 4@?E :?F:EJ 92D 366? 6?DFC65[” w686C D2:5]k^ Áno

kAm%96 4FCC6?E $=@G2< 8@G6C?>6?E 92D 366? 5@?2E:?8 2C>DE@ E96 &65 7@C46D H9:=6 @A6?:A8:ED3@C56C E@ C67F866D 7=66:?8 E96 H2C H:E9 #FDD:2]%92E:D?@E 6IA64E65 E@ 492,86[ 3FE H:E9@FE 2 >2;@C:EJ DFAA@CE 😕 !2C=:2>6?E[ :E >:89E 36 E@F89 7@C E96 8@G6C?>6?E E@ AFD9 E9C@F89 :ED 286?52]k^ Áno

kAmuC665@> 2?5 $@=:52C:EJ D2:5 :E H2D?’EH:==:?8 E@ DE2J 😕 E96 8@G6C?>6?E 3642FD6 @7 5:D28C66>6?ED H:E9 u:?2?46 |:?:DE6C x8@C |2E@G:4[ 2 A@AF=:DE =6256C H9@D6 ~C5:?2CJ !6@A=6 A2CEJ H@? E96 a_a_ A2C=:2>6?E2CJ 6=64E:@?]k^ Áno

kAm$F=:< 92D 4=2D965 H:E9 |2E@G:4 @? 2 ?F>36C @7:DDF6D[ :?4=F5:?8 9@H E@ E24<=6 D@2C:?8 :?7=2E:@? 5C:G6? 3J 9:89 6?6C8J AC:46D 2>:5 E96 #FDD:2? :?G2D:@? @7 &<C2:?6[ @C[ 62C=:6C[ 9@H E@ C6DA@?5 E@ E96 4@C@?2G:CFD A2?56>:4]k^ Áno

READ  Horoskop krásy: Vodnárovi pristane dramatický make-up, Panny trpia obočím

Copyright 2022 Associated Press. Všetky práva vyhradené. Tento obsah nesmie byť publikovaný, vysielaný, prepisovaný alebo redistribuovaný bez povolenia.

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close