Zábava

Rakúsko začne o polnoci razie na slovenských hraniciach | apríla

BERLÍN (AP) – Rakúsko v stredu oznámilo, že po podobnom rozhodnutí Českej republiky začne s kontrolami na svojich hraničných priechodoch so Slovenskom.

Rakúska vláda uviedla, že nové opatrenie nadobudne účinnosť v stredu o polnoci.

Táto stránka vyžaduje Javascript.

Na čítanie prémiového obsahu potrebujete Javascript. Povoľte ho v nastaveniach prehliadača.

kAm%96 pFDEC:2? :?E6C:@C >:?:DECJ D2:5 E96 [email protected] [email protected][email protected]=D 2C6 2 [email protected]?D6 [email protected] [email protected] E96 rK649 #6AF3=:4VD [email protected]?4:?8 @7 [email protected][email protected]=D @7 :[email protected] H:E9 [email protected]<:2[ 2?5 2:> [email protected] 6?DFC6 E92E 9F>2? EC277:4<6CD [email protected] [email protected] FD6 pFDEC:2 2D 2? 2=E6C?2E:G6]k^ Áno

kAm“(6 92G6 [email protected] C624E [email protected] E96 D>F88=6CD C624E[” pFDEC:2? x?E6C:@C |:?:DE6C v6C92C5 z2C?6C [email protected]=5 AF3=:4 [email protected] ~#u]k^ Áno

kAmpFDEC:2[ E96 rK649 #6AF3=:4 2?5 [email protected]<:2 2== [email protected]?8 [email protected] E96 [email protected]? &?:@?VD G:D2\7C66 $496?86? [email protected]?6 H96C6 [email protected]=6 42? [email protected]>2==J [email protected] [email protected] H:[email protected] 86EE:?8 4964<65] [email protected][ E6>[email protected] [email protected] [email protected][email protected]=D 92G6 C6A62E65=J 366? C6:?DE2E65 😕 E96 A2DE[ H96E96C [email protected] ECJ [email protected] AC6G6?E E96 DAC625 @7 E96 [email protected]@?2G:CFD 😕 E96 62C=J 52JD @7 E96 A2?56>:4 @C [email protected] [email protected] >:8C2?ED [email protected]> 6?E6C:?8 E96 [email protected]?ECJ]k^ Áno

kAmpFDEC:2 :[email protected] [email protected][email protected]=D [email protected]?8 :ED [email protected] H:E9 wF?82CJ 2?5 [email protected]?:2 😕 a_`d[ H96? >2?J >:8C2?ED [email protected]> $JC:2[ xC2B 2?5 p7892?:DE2? 6?E6C65 E96 [email protected]? &?:@?] %96 p=A:?6 [email protected]?ECJ 92D C6A62E65=J 6IE6?565 [email protected] [email protected][email protected]=D 2?5 E96J 2C6 4FCC6?E=J DE:== 😕 A=246]k^Áno

kAm“(6 92G6 2=C625J D6E 6IE6?D:G6 >62DFC6D 2E E96 [email protected] H:E9 wF?82CJ 2?5 [email protected]?:2]}@H E96 [email protected]=:46 H:= = [email protected] 4964< 2E E96 [email protected] H:E9 [email protected]<:2[Q z2C?6C D2:5 :? 2 DE2E6>6?E[ 255:?8 E92E QE96 [email protected] C6>2:?D @? [email protected]>32E:?8 @C82?:K65 EC277:4<:?8 :? 9F>2? 36:?8D]“k^Áno

kAmxE H2D [email protected]:>>65:[email protected]=A8E96>[email protected]=536:? A=2467°C]k^Áno

READ  Aká je čistá hodnota každého hostiteľa v programe „The Voice“?

k9C ^m

[email protected][email protected] 2== p! [email protected]:6D @? >:8C2E:@? 2E k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD][email protected]>^9F3^>:8C2E:@?Qm9EEADi^^2A?6HD][email protected]>^9F3^>:8C2E:@?k^2mk^Am

Copyright 2022 Associated Press. Všetky práva vyhradené. Tento obsah nesmie byť publikovaný, vysielaný, prepisovaný alebo redistribuovaný bez povolenia.

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close