Zábava

Rakúsko začne o polnoci razie na slovenských hraniciach | apríla

BERLÍN (AP) – Rakúsko v stredu oznámilo, že po podobnom rozhodnutí Českej republiky začne s kontrolami na svojich hraničných priechodoch so Slovenskom.

Rakúska vláda uviedla, že nové opatrenie nadobudne účinnosť v stredu o polnoci.

Táto stránka vyžaduje Javascript.

Na čítanie prémiového obsahu potrebujete Javascript. Povoľte ho v nastaveniach prehliadača.

kAm%96 pFDEC:2? :?E6C:@C >:?:DECJ D2:5 E96 3@C56C 4@?EC@=D 2C6 2 C6DA@?D6 E@ E@ E96 rK649 #6AF3=:4VD 2??@F?4:?8 @7 4@?EC@=D @7 :ED3@C56C H:E9 $=@G2<:2[ 2?5 2:> E@ 6?DFC6 E92E 9F>2? EC277:4<6CD 5@ ?@E FD6 pFDEC:2 2D 2? 2=E6C?2E:G6]k^ Áno

kAm“(6 92G6 E@ C624E 367@C6 E96 D>F88=6CD C624E[” pFDEC:2? x?E6C:@C |:?:DE6C v6C92C5 z2C?6C E@=5 AF3=:4 3C@2542DE6C ~#u]k^ Áno

kAmpFDEC:2[ E96 rK649 #6AF3=:4 2?5 $=@G2<:2 2== 36=@?8 E@ E96 tFC@A62? &?:@?VD G:D2\7C66 $496?86? K@?6 H96C6 A6@A=6 42? ?@C>2==J 4C@DD 3@C56CD H:E9@FE 86EE:?8 4964<65] w@H6G6C[ E6>A@C2CJ 3@C56C 4@?EC@=D 92G6 C6A62E65=J 366? C6:?DE2E65 😕 E96 A2DE[ H96E96C E@ ECJ E@ AC6G6?E E96 DAC625 @7 E96 4@C@?2G:CFD 😕 E96 62C=J 52JD @7 E96 A2?56>:4 @C E@ DE@A >:8C2?ED 7C@> 6?E6C:?8 E96 4@F?ECJ]k^ Áno

kAmpFDEC:2 :?EC@5F465 4@?EC@=D 2=@?8 :ED 3@C56CD H:E9 wF?82CJ 2?5 $=@G6?:2 😕 a_`d[ H96? >2?J >:8C2?ED 7C@> $JC:2[ xC2B 2?5 p7892?:DE2? 6?E6C65 E96 tFC@A62? &?:@?] %96 p=A:?6 4@F?ECJ 92D C6A62E65=J 6IE6?565 E9@D6 4@?EC@=D 2?5 E96J 2C6 4FCC6?E=J DE:== 😕 A=246]k^Áno

kAm“(6 92G6 2=C625J D6E 6IE6?D:G6 >62DFC6D 2E E96 3@C56C H:E9 wF?82CJ 2?5 $=@G6?:2]}@H E96 A@=:46 H:= = 2=D@ 4964< 2E E96 3@C56C H:E9 $=@G2<:2[Q z2C?6C D2:5 :? 2 DE2E6>6?E[ 255:?8 E92E QE96 7@4FD C6>2:?D @? 4@>32E:?8 @C82?:K65 EC277:4<:?8 :? 9F>2? 36:?8D]“k^Áno

READ  ALT. Shift. Domov: Miracle M oznamuje, že Oko Ramina Niamiho bude digitálne vydané 23. augusta bez zázraku.

kAmxE H2D a@E:>>65:2E6=J4=62C9@H=A8E96>62DFC6H@F=536:? A=2467°C]k^Áno

k9C ^m

kAmu@==@H 2== p! DE@C:6D @? >:8C2E:@? 2E k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^9F3^>:8C2E:@?Qm9EEADi^^2A?6HD]4@>^9F3^>:8C2E:@?k^2mk^Am

Copyright 2022 Associated Press. Všetky práva vyhradené. Tento obsah nesmie byť publikovaný, vysielaný, prepisovaný alebo redistribuovaný bez povolenia.

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close