Zábava

Slovenský parlament mení ústavu, aby umožnil predčasné referendum | apríla

BRATISLAVA, Slovensko (AP) — Slovenský parlament v stredu zmenil ústavu krajiny, čím umožnil uskutočniť predčasné voľby.

Za novelu, ktorá by umožnila okamžité hlasovanie, ak ju schváli trojpätinová väčšina v 150-člennej Národnej rade SR, hlasovalo 92 poslancov. Slovenská ústava predtým predčasné voľby neumožňovala.

Táto stránka vyžaduje Javascript.

Na čítanie prémiového obsahu potrebujete Javascript. Povoľte ho v nastaveniach prehliadača.

kAmp7E6C E96 4@2=:E:@? 8@G6C?>6?E =65 3J !C:>6 |:?:DE6C t5F2C5 w686C =@DE 2 ?@\4@?7:56?46 G@E6 😕 A2C=:2>6?E 😕 s646>36C[ !C6D:56?E +FK2?2 r2AFE@G2 82G6 =2H>2<6CD 2? 6?5 @7 y2?F2CJ 5625=:?6 E@ >2<6 E96 ?66565 4@?DE:EFE:@?2= 492?86D]k^ Áno

kAm%96 @AA@D:E:@? 42==65 E96 ?@\4@?7:56?46 G@E6 7@==@H:?8 >@?E9D @7 A@=:E:42= 4C:D:D]r2AFE@ G2 2D<65 w686C'D r23:?6E E@ DE2J :? @77:46 H:E9 C65F465 A@H6CD 2D 2 42C6E2<6C 8@G6C?>6?E]k^Áno

kAm%96 AC6D:56?E 925 D2:5 D96 H@F=5 D6=64E2 A6H AC:>6 >:A:DE6C 2A5 DH62C:? E96:C8G6C^>60E:7=2H>2<6CD 5:5 ?@E >66E E96 y2?]b` 5625=:?6]k^Am

kAm%96 }2E:@?2= r@F?4:= 😀 D4965F=65 %9FCD52J E@ DE2CE 5632E:?8 2 A@DD:3=6 86?6C2= 6=64E:@? 52E6]%96 A2CE:6D 😕 E96 @FE8@:?8 4@2=:E:@? 8@G6C?>6?E D2:5 E96J H@F=5 AC676C $6AE b_[ H9:=6 E96 @AA@D:E:@? H2?ED E96 6=64E:@? 96=5 62C=:6C[ A@DD:3=J 😕 yF?6 @C |2J]k^ Áno

kAm%96 @AA@D:E:@? H@F=5 DE2?5 2 8@@5 492?46 E@ H:? 2 D-2A 32==@E[ C646?E A@==D DF886DE65]k^ Áno

kAm$=@G2<:2'D ?6IE C68F=2C=J D4965F=65 A2C=:2>6?E2CJ 6=64E:@? 😀 ?@EF?E:= u63CF2CJ a_ac]k^Am

Copyright 2023 Associated Press. Všetky práva vyhradené. Tento obsah nesmie byť publikovaný, vysielaný, prepisovaný alebo redistribuovaný bez povolenia.

READ  Films Boutique predáva „Zelenú hranicu“ Agnieszky Holland na viaceré územia (výhradne)

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close