šport

Tisíce ľudí protestujú proti slovenskej vláde, žiadajú predčasné voľby | apríla

BRATISLAVA, Slovensko (AP) — Tisíce ľudí sa v utorok v hlavnom meste Slovenska zišli na protest proti vláde a požadovali predčasné voľby v čase rastúcich cien energií.

Protest zorganizovala ľavicová strana Smr-sociálna demokracia, opozičná strana bývalého populistického premiéra Roberta Fica, a mala priaznivcov aj z iných skupín vrátane krajnej pravice.

Táto stránka vyžaduje Javascript.

Na čítanie prémiového obsahu potrebujete Javascript. Povoľte ho v nastaveniach prehliadača.

kAmu:4@ 3=2>65 E96 4@2=:E:@? 8@G6C?>6?E =65 3J !C:>6 |:?:DE6C t5F2C5 w686C 2?5 !C6D:56?E +FK2?2 r2AFE@G2 7@C 36:?8 A2CE:2= =J C6DA@?D:3=6 7@C E96 9:89 :?7=2E:@? ?@H 9:EE:?8 E96 t& ?2E:@?[ 4=2:>:?8 E92E H2D 5F6 E@ E96:C 7:C> DFAA@CE @7 &<C2:?6 2>:5 E96 #FDD:2? :?G2D:@?]k^ Áno

kAm|@DE DA62<6CD 2EE24<65 E96 tFC@A62? &?:@?VD D2?4E:@?D 282:?DE #FDD:2 2?5 AC2:D65 wF?82CJ 7@C 9@H :E :D 562=:?8 H:E9 E96 6 ?6C8J 4C:D:D]k^Áno

kAmwF?82CJ 😀 962G:=J 56A6?56?E @? 7@DD:= 7F6=D 7C@> #FDD:2[ 2?5 =2DE J62C D:8?65 2 `d\J62C 28C66>6?E H:E9 #FDD:2? 6?6C8J 4@>A2?J v2KAC@> 7@C E96 AFC492D6 @7 ?2EFC2= 82D] wF?82C:2? =6256C ‚:A@D65 @? #FDD:2 7@C :?G25:?8 &

kAm%96 $=@G2< 8@G6C?>6?E 92D 366? H62<6?65 27E6C 2 ;F?:@C 4@2=:E:@? A2CE?6C H:E95C6H 7C@> E96 8@G6C?:?8 7@FC\A2CEJ 4@2=:E:@? 62C=:6C E9:D >@E9[ =62G:?8 w686C H:E9@FE 2 A2C=:2>6?E2CJ >2;@C:EJ]k^ Áno

kAm%96 A2C=:2>6?E 😀 5632E:?8 A@DD:3=6 492?86D E@ E96 4@?DE:EFE:@? E2==H2? 62C=J 6=64E:@? 6:E96C 42==65 3J 2 564:D:@? 3J = 2H > 2<6CD @C 3J 2 ?2E:@?H:56 C676C6?5F>]k^Am

Copyright 2022 Associated Press. Všetky práva vyhradené. Tento obsah nesmie byť publikovaný, vysielaný, prepisovaný alebo redistribuovaný bez povolenia.

READ  Guvernér prednesie prejav o rozpočte na Valentína | apríla

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close