Svet

Veľký výkyv v údajoch o obchode Lotyšska s Ruskom a Bieloruskom / článok

V júli 2022 bol obrat zahraničného obchodu Lotyšska 3,83 miliardy EUR, čo bol v bežných cenách o 24,6 % vyšší ako pred rokom, v ktorom bola hodnota vývozu tovaru vyššia o 20,1 %, ale hodnota dovozu tovaru bola – 28,1 %. vyššie.

Lotyšsko v júli vyviezlo tovar v hodnote 1,6 miliardy eur, no doviezlo 2,24 miliardy eur. V porovnaní s júlom 2021 sa saldo zahraničného obchodu zhoršilo, keď sa export znížil zo 43,2 % na 41,6 % z celkového zahraničného obchodu.

Obrat zahraničného obchodu Lotyšska za sedem mesiacov tohto roka bol 25,63 miliardy EUR v bežných cenách – o 6,5 miliardy EUR alebo o 34 % viac ako v rovnakom období roku 2021. Hodnota vývozu predstavovala 11,21 miliardy EUR (rast o 2,58 miliardy EUR alebo rast o 29,9 %), kým hodnota dovozu predstavovala 14,42 miliardy EUR (3,91 miliardy EUR alebo nárast o 37,3 %).

V porovnaní s júlom 2021 sa hodnota vývozu v júli 2022 zvýšila v bežných cenách o 25,2 %, ale hodnota dovozu – o 31,2 %, pričom v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom hodnota vývozu klesla, ukazujú kalendárne a sezónne očistené údaje. 0,9 %, ale hodnota dovozu vzrástla o 10 %.

Hlavnými vývoznými partnermi v júli boli Litva (20,1 % celkového vývozu), Estónsko (11,4 %), Nemecko (7,2 %) a Švédsko (6,5 %), zatiaľ čo hlavnými dovoznými partnermi boli Litva (28,8 % celkového dovozu), Estónsko . (11,6 %), Nemecko (9,8 %) a Poľsko (9,3 %).

V júli 2022 sa v porovnaní s júlom 2021 podiel krajín Európskej únie na celkovej hodnote vývozu zvýšil o 4 percentuálne body, ale na celkovej hodnote dovozu – o 10,4 percentuálneho bodu. Podiel krajín SNŠ na vývoze klesol o 1 percento, ale na dovoze – o 9,1 percenta.

V júli 2022 sa v porovnaní s júnom 2022 hodnota exportu na Ukrajinu zvýšila o 11,4 milióna eur alebo 42,2 %. Ovplyvnil to najmä nárast vývozu nerastných surovín o 10,2 mil. eur, resp. 84,2 %. Vývoz do Ruskej federácie klesol o 32,6 mil. eur, resp. 24,4 % a do Bieloruska o 4,1 mil. eur, resp. 27,6 %.

READ  Manželka juhokórejského veľvyslanca žiada imunitu, aby sa vyhla obvineniam - Brenza Latin

Dovoz z Ruskej federácie v rovnakom období vzrástol o 37,9 mil. eur, resp. o 32,6 %, najmä v dôsledku rastu dovozu nerastných produktov o 61,4 mil. eur. Dovoz z Bieloruska naopak klesol o 7,3 mil. EUR alebo 43,9 %. K znehodnoteniu dovozu z Bieloruska prispelo najmä zníženie dovozu dreva a výrobkov z dreva o 3,2 mil. EUR, resp. o 99,7 %.

Videli ste chybu?

Vyberte text a stlačte Ctrl+Enter Navrhované revízie by mali byť zaslané editorovi

Vyberte text a stlačte Nahlásiť chybu Navrhované revízie by mali byť zaslané editorovi

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close