Zábava

Zelenskyy emisie Davos by sa mal vyhnúť Rusku a investovať na Ukrajine | Apr

Ukrajinský prezident Volodymyr Želenskij vyzval ruskú ekonomiku, aby zatvorila svet, a vyzval globálnych investorov, aby presunuli zdroje na Ukrajinu, aby pomohli obnoviť krajinu z devastácie spôsobenej vojnou Vladimira Putina.

V pondelkovom hlavnom prejave na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose ukrajinský líder povedal: „Je čas rozhodnúť, či svet ovládne brutálna sila.“ Ak sila vyhrá, „v Davose už nie sú potrebné žiadne ďalšie stretnutia,“ povedal.

Táto stránka vyžaduje Javascript.

Na čítanie prémiového obsahu potrebujete Javascript. Spustite ho v nastaveniach prehliadača.

kAm 62C = J E9C66> @? E9D 27E6C #FDD: 2 3682? = 2J: 8 H2DE6 E @ &J2^5:^7C2DECF4EFC6[ E96 [email protected]?ECJ @? E96 62DE6C? [email protected] @7 }p%~ 2?5 E96 [email protected]? &?:@? 😀 2 [email protected]>:?2?E [email protected]:4 2E E9:D J62C’D (tu] p = @ 8 H: E9 + 6 = 6 % D[ [email protected]:8? |:?:DE6C s>[email protected] zF=632 2?5 zJ:G |[email protected] ‚:E2=J z=:ED49<@ 2C6 E2<:?8 A2CE 😕 >2?J @7 E96 @77:4:2= 6G6?ED]k ^ Áno

kAm + 6 = 6? DAE: G6 = J:> A @ D:? 8 D2? 4E:? D 282:? DE A @ E6? E: 2 = 288C6DD @ CD]w6 56> 2? 565 E96J D9FE @ 77 2 == EC256 H: E9 | @ D4 @ HH: E9> 62DFC6D:? 4 = F5 😕 8 2 7F == 32? ? 3FJ: A 8: ED @: = 2 × 5 82D[ C6DEC:4E:@?D @? 2== #FDD:2? 32?<D 2?5 2 “[email protected]>A=6E6 H:E95C2H2= @7 2== 3FD:?6DD6D]„K ^ Áno

kAm # 6D @ FC46D D9 @ F = 5 36 C656A = @ J65 E @ &<65 :?G6DE>6? E:? tFC @ A6 27E6C (C = 5 (2C xx)[ +6=6?D<JJ D2:5[ [email protected]:?8 [email protected] r] | 2CD92 ==[ [email protected] A=2? =2:5 E96 [email protected]?52E:@? @7 E96 [email protected]?E:?6?E’D [email protected]]k ^ Áno

kAm “* @ FH: == 2446DD? @E @? = J 2> 2C<6E @7 c_ >: ==: @? 4 @? DF> 6CD[ 3FE [email protected] [email protected] E96 t& >2C<6E[” +6=6?D<JJ D2:5]k ^ Áno

kAmpD #FDD: 2? 7 @ C46D> 2<6 [email protected]>6 25G2? 46D:? 62DE6C? 2? 5 D @ FE96C? &: =: E2CJ 92D:? E6? D: 7: 65: ED 677 CED E @ 6? 4: C4 = 6 &

READ  Kedysi filmová sexica a dnes ... Herečka sa podpísala pod vek a intervencie!

kAm% 96 (tu 82E96C:? 8:? E96 $ H: DD C6D @ CE E @ H? H2D E96 7: CDE D:? 46 E96 72 == @ 7 4 @ >> F?: D> H: E9 @FE 2D:? 8 = 6 #FDD: 2? @ 77: 4: 2 = @C 3FD:? 6DD = 6256C]&[ :?4=F5:?8 2 [email protected] @7 >[email protected][ @? |@?52J =2F?4965 2? 6I9:3:E @7 [email protected]@D 2?5 G:[email protected] [email protected]:?8 2==6865 H2C 4C:>6D [email protected]>>:EE65 3J #FDD:2? [email protected]@AD]k ^ Áno

kAm% 96 D: E6 @ 7 E96 6I9: 3: E H2D A2CE: 4F = 2C = JA @: 8? 2? E – E96 3F: = 5:? 8 FDF2 == J @ 44FA: 65 3J “#FDD : 2 w @ FD6 “2E E96 (tu[ 3FE [email protected] 5F3365 “#FDD:2? (2C rC:>6D [email protected]]„K ^ Áno

kAm $ A62 <:? 8 2E E96 6I9: 3: E:? = 2F? 49 3J G: 56 @ 255C6DD[ +6=6?D<JJ 2:56 p?5C:J *6C>2< D2:5 E96 6I9:3:E[ H9:49 762EFC6D c[e__ A:646D @7 6G:56?46[ H2D [email protected] ;FDE 2 DJ>[email protected]=:4 >@G6] "XE: D 9 @? 6DE."[” 96 D2:5] „XE: D 72: C]“ k ^ Áno

kAm% 96 6I9: 3: E H2D 2CC2? 865 3J E96 ‚: 4E @ C!:? 49F [” 96 D2:5]k ^ Áno

kAmx? 255: E: @? E @ E96 6I4 = FD: @? @ 7 #FDD: 2[ +6=6?D<JJ’D <[email protected] @776C65 2 [email protected]= [email protected]?EC2DE [email protected] 9:D =2DE 2AA62C2?46 😕 a_a_[ H96? 96 >256 2 A:E49 [email protected] =FC6 :[email protected] 3J @776C:?8 2DD:DE2?46 — G:2 “:?G6DE>6?E ?2??:6D” — [email protected] [email protected] H:==:?8 [email protected] 3C:?8 Sb_ >:==:@? @C >@C6 [email protected] &<C2:?6]k ^ Áno

k9C ^ m

kAm © a_aa q = @@> 36C8 {]!]‘: D: E k2 9C67lQ9EEADi ^^ HHH]3 = @@> 36C8]4 @> Qm3 = @@> 36C8]4 @>]k ^ 2 m s: DEC: 3FE65 3J % C: 3F? 6 r @? E6? E p86? 4J[ {{r]k ^ Áno

Copyright 2022 Tribune Content Agency.

READ  Severné Írsko vs Slovensko: Ian Paraklov chýba pri hľadaní play-off Euro

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close