Ekonomika

Ekonomika EÚ Emisie skleníkových plynov: -5,3 % v 2. štvrťroku 2023 – Produkty Správy Eurostatu

V druhom štvrťroku 2023 dosiahli emisie skleníkových plynov v hospodárstve EÚ 821 miliónov ton CO2Ekvivalenty (CO2-ekv.), čo je pokles o -5,3 % v porovnaní s rovnakým štvrťrokom 2022 (867 miliónov ton CO2-ekv. V tom istom období zostal hrubý domáci produkt (HDP) EÚ stabilný (+0,05 % v druhom štvrťroku 2023 v porovnaní s rovnakým štvrťrokom 2022), pričom zaznamenal veľmi malú odchýlku.

Informácie pochádzajú z údajov zo štvrťročných odhadov emisií skleníkových plynov podľa ekonomickej aktivity, ktoré dnes zverejnil Eurostat. Štvrťročné odhady emisií skleníkových plynov dopĺňajú štvrťročné sociálno-ekonomické údaje, ako je HDP alebo zamestnanosť. Tento článok predstavuje niektoré zistenia z komplexného štatistického dokumentu o štvrťročných emisiách skleníkových plynov.

Zdrojový súbor údajov: env_ac_aigg_q a namq_10_gdp

V druhom štvrťroku 2023 boli ekonomické sektory zodpovedné za väčšinu emisií skleníkových plynov „výroba“ (23,5 %), „domácnosti“ (17,9 %), „elektrina, dodávka plynu“ (15,5 %), „poľnohospodárstvo“ ( 14,3 %), nasleduje „Doprava a skladovanie“ (12,8 %).

V porovnaní s druhým štvrťrokom 2022 sa emisie znížili v 6 z 9 ekonomických sektorov. Najväčší pokles zaznamenala dodávka elektriny a plynu (-22,0 %). Hlavným sektorom, kde emisie vzrástli, bola doprava a skladovanie (+1,7 %).

Emisie skleníkových plynov klesli v 21 krajinách EÚ

V druhom štvrťroku 2023 klesli emisie skleníkových plynov v 21 krajinách EÚ v porovnaní s druhým štvrťrokom 2022. Nárast bol na Malte (+7,7 %), Lotyšsku (+4,5 %), Írsku (+3,6 %), Litve (+3,0 %), Cypre (+1,7 %) a Chorvátsku (+1,0 %). Z týchto šiestich členov EÚ zvýšili HDP štyria: Malta (+3,9 %), Chorvátsko (+2,6 %), Cyprus (+2,2 %) a Litva (+0,7 %).

Najväčšie zníženie emisií skleníkových plynov bolo zaznamenané v Bulharsku (-23,7 %), Estónsku (-23,1 %) a Holandsku (-10,3 %).

Stĺpcový graf: Miery rastu emisií skleníkových plynov podľa ekonomiky a HDP, % zmena v porovnaní s rovnakým štvrťrokom predchádzajúceho roka 2. štvrťrok 2023

Zdrojový súbor údajov: env_ac_aigg_q a namq_10_gdp

READ  Úloha decentralizovaných energetických systémov v energetickej transformácii Slovenska

Z 21 členov EÚ, ktorí znížili emisie, 10 zaznamenalo pokles svojho HDP (Estónsko, Maďarsko, Luxembursko, Švédsko, Rakúsko, Česko, Poľsko, Fínsko, Nemecko a Holandsko). Taliansko si udržalo HDP na rovnakej úrovni ako v druhom štvrťroku 2022 a znížilo svoje emisie skleníkových plynov. Desiatim krajinám EÚ (Dánsko, Francúzsko, Belgicko, Slovinsko, Slovensko, Bulharsko, Portugalsko, Španielsko, Rumunsko a Grécko) sa podarilo znížiť emisie a zároveň zvýšiť ich HDP.

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close