šport

Hardy, Lainey Wilson vedú kandidátov na ceny ACM | apríla

Nashville, Tenn. (AP) – Country umelec Hardy premenil svoju hitovú pieseň „Weight in the Truck“ na hit s Lainey Wilson. Ceny Akadémie country hudbyJe vedúcim kandidátom.

Táto stránka vyžaduje Javascript.

Na čítanie prémiového obsahu potrebujete Javascript. Povoľte ho v nastaveniach prehliadača.

kAm%96 2H2C5D D9@HH:== 36 96=5 😕 uC:D4@[ %6I2D[ @? |2J „[ k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^24>\2H2C5D\5@==J\82CE9\h74e5dd5_f3e`4h7ba5`ee3b`_f2277`Qm9@DE65 3J s@==J !2CE@? 2?5 v2CE9 qC@@6 ‚:56@]k^Am

kAmp>@?8 w2C5JVD D6G6? ?@>:?2E:@?D 2C6 EH@ 😕 E96 D@?8 @7 E96 J62C 42E68@CJi k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]J@FEF36]4@>^H2E49nGl*D|q_:d*%~4Qm“(2:E 😕 E96 %CF4<”k ^2m 2?5 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]J@FEF36]4@>^H2E49nGlu)Kth6!`&0tQm“$2?5 😕 |J q@@ED[”k^2m 2 D@?8 A6C7@C>65 3J |@C82? (2==6? 2?5 4@\HC:EE6? 3J wp#s*[ pD9=6J v@C=6J 2?5 y@D9 ~D3@C?6]k^ Áno

kAm%96 >@DE 2H2C565 2CE:DE 😕 pr| 9: DE@CJ >256 2?@E96C C64@C5 H96? |:C2?52 {2>36CE C646:G65 96C `fE9 76>2=6 2CE:DE @7 E96 J62C ?@>:?2E:@?]96 USD DFCA2DD65 #632 |4t?E:C6[ H9@ 925 `e ?@>:?2E:@?D 😕 E92E 42E68@CJ[ 2?5 {2>36CE[ E96 %6I2D ?2E:G6[ 92D 7@FC @E96C ?@>:?2E:@?D E9:D J62C[ :?4=F5:?8 6?E6CE2:?6C @7 E96 J62C 2?5 2=3F> @7 E96 J62C 7@C E96 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]J@FEF36]4@>^H2E49nGlz*?'“)}uF6@U2>Aj=:DEl~{pzdFJ0=pG!7pJ|8y;3v4<=~r::$%d(y$~q)H *E@Qm4C:E:42= 72G@C:E6 “!2=@>:?@]”k^2mk^Áno

kAm}@>:?66D 7@C 6?E6CE2:?6C @7 E96 J62C :?4=F56 {2>36CE[ (2==6?[ {F<6 r@>3D[ y2D@? p=562?[ z2?6 qC@H?[ r9C:D $E2A=6E@? 2?5 r2CC:6 &?56CH@@5] pD9=6J |4qCJ56 2?5 y@? !2C5: 2C6 ?@>:?2E65 2=@?8D:56 (:=D@?[ r@>3D 2?5 {2>36CE 7@C 2=3F> @7 E96 J62C]k^ Áno

kAmu6>2=6 2CE:DE @7 E96 J62C ?@>:?66D 2C6 z6=D62 q2==6C:?:[ {2>36CE[ |4qCJ56[ r2C=J !62C46 2?5 (:=D@?] |2=6 2CE:DE @7 E96 J62C 6@>: 66D 2C6 qC@H?[ r@>3D[ y@C52? s2G:D[ $E2A=6E@? 2?5 (2==6?]k^ Áno

Copyright 2023 Associated Press. Všetky práva vyhradené. Tento obsah nesmie byť publikovaný, vysielaný, prepisovaný alebo redistribuovaný bez povolenia.

READ  Kto sa kvalifikoval na UEFA EURO 2024? | UEFA Euro 2024

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close