Hlavné správy

Informačný list UNHCR o Slovensku, september 2023 – Slovensko

Odkazy

UNHCR poskytuje pomoc a ochranu násilne vysídleným osobám a ľuďom bez štátnej príslušnosti na Slovensku, vrátane utečencov z Ukrajiny. V duchu Globálneho paktu o utečencoch UNHCR prijíma celospoločenský prístup zapojením viacerých aktérov a posilnením miestnych kapacít.

UNHCR a partneri vykonávajú monitorovacie návštevy a profilujú bezpečnostné profily na hraničných priechodoch s Ukrajinou, aby identifikovali zraniteľné miesta, poskytli podporu a poskytli odporúčania na priamy prospech zraniteľným osobám.

UNHCR Ukrajina vedie koordináciu Programu reakcie na situáciu utečencov (RRP), ktorý dopĺňa úsilie vedené vládou a spolupracuje so širokým spektrom partnerov.

Zvýraznenie

Spolupráca s obcami na inklúzii UNHCR podporuje koordinačné a inkluzívne iniciatívy spoluprácou s šampiónmi, samosprávami a miestnymi aktérmi. V júni 2023 UNHCR Slovensko a partnerka Marina s podporou Únie miest Slovenska zorganizovali konferenciu „Ľudia z Ukrajiny – obyvateľstvo našich miest a obcí“ na podporu inklúzie utečencov. V bilaterálnych procesoch s viacerými samosprávnymi krajmi a obcami UNHCR presadzoval začlenenie utečencov do regionálnych a miestnych integračných stratégií a poskytoval podporu pri budovaní kapacít najmä v Banskobystrickom samosprávnom kraji a v meste Košice.

Inovatívne partnerstvá UNHCR spolupracuje s partnermi na identifikácii nových riešení a inovatívnych prístupov. V máji 2023 UNHCR Slovensko a Slovenský olympijský a športový výbor podpísali partnerstvo na podporu utečencov prostredníctvom športu. Ide o prvé takéto partnerstvo medzi UNHCR a národným olympijským výborom v Európe.

READ  Epidemická situácia na Slovensku je stále stabilná - minister zdravotníctva

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close