Svet

Príbeh Nigérie nie je príbehom skazy a temnoty, ale príbehom nádeje a možností

Cesta Nigérie, hoci bola poznačená výzvami, bola cestou odolnosti, reforiem a obnovy. Príbeh vykreslený v nedávnom úvodníku Financial Times prehliada sľubnú trajektóriu a pokrok, ktorý dosiahla súčasná administratíva.

Na rozdiel od toho, čo článok Financial Times z 13. marca 2024 nesprávne vykreslil Nigériu ako „neúspešnú krajinu“, krajina zažíva obdobie veľkých ekonomických a sociálnych reforiem. Tieto reformy riešia hlboko zakorenené výzvy a vytvárajú základ pre trvalú prosperitu. Hoci administratíva uznáva načrtnuté problémy vrátane bezpečnostných a ekonomických otázok, je dôležité zdôrazniť pozitívnu dynamiku krajiny. Ústredná vláda zavádza komplexné a strategické opatrenia na priame riešenie a prekonanie týchto výziev, čo dokazuje jej odhodlanie nasmerovať krajinu k svetlej a udržateľnej budúcnosti.

Obrana, kritický národný záujem, sa zlepšuje prostredníctvom významných reforiem a investícií. Administratíva v súčasnosti posilňuje kapacity našich bezpečnostných síl a agresívne rieši základné príčiny neistoty vrátane nezamestnanosti a sociálnej nerovnosti. Pokračujúce snahy o reformu federálnych policajných síl a preskúmanie zriadenia policajných síl na štátnej úrovni podčiarkujú hlboké odhodlanie zlepšiť účinnosť presadzovania práva a vzťahy medzi komunitami. Tento komplexný dynamický a nedynamický prístup k bezpečnostnej reforme umožnil záchranu niektorých unesených a zmobilizoval celú bezpečnostnú infraštruktúru, čím sa zabezpečilo koordinované a obozretné celoplošné úsilie o zaručenie bezpečnej záchrany unesených občanov.

Ekonomicky, príbeh o „ekonomickom sebapoškodzovaní“ zlyhal pri odvážnych krokoch na stabilizáciu a rast nigérijskej ekonomiky. Nedávne politické zmeny, vrátane úpravy výmenných kurzov a odstránenia dotácií na pohonné hmoty, sú súčasťou širšej stratégie na vytvorenie stabilnejšieho a inkluzívnejšieho ekonomického prostredia. Aj keď sú tieto opatrenia náročné, sú nevyhnutnými krokmi smerom k náprave štrukturálnych nerovnováh a budovaniu diverzifikovaného hospodárstva, ktoré nie je závislé od ropy. Nedávne pozitívne výsledky odôvodňujú ekonomické reformy. Unilever Ghana presúva výrobu čaju do Nigérie. The Economist Intelligence Unit (EIU) revidovala prognózu hospodárskeho rastu Nigérie na rok 2024 na 2,5 percenta z 2,2 percenta v dôsledku rastúcej produkcie ropy v krajine. Bloomberg 14. marca 2024 uvádza, že oficiálne a paralelné trhové výmeny pre nairu sa primárne zbližujú, zatiaľ čo Goldman Sachs predpovedá pozitívnu a posilňujúcu nairu.

READ  Clemente chce zorganizovať väčšinu pre Mastella Conté

Administratíva tiež aktívne priťahuje zahraničné investície a posilňuje medzinárodné partnerstvá. Nigéria kladie základy pre atraktívnejšie investičné prostredie riešením problémov, ako sú krádeže ropy a zlepšovaním regulačného rámca. Federálna vláda pod vedením prezidenta Tinubu úspešne zabezpečila investíciu 27,29 miliardy USD od spoločnosti EDIB International Limited so sídlom v Hongkongu. Tento významný finančný záväzok bol vyčlenený na ambiciózny rozvoj projektu Escravos Port Industrial Complex (ESIC), ktorý predstavuje významný krok vpred v infraštruktúre a hospodárskom rozvoji krajiny. Vízia je jasná: premeniť Nigériu na centrum inovácií, výroby a obchodu s využitím jej strategickej pozície a ľudského kapitálu.

Vzdelávanie a zdravotníctvo sú vysoko na programe vlády. Prebiehajú viaceré iniciatívy vrátane nedávno podpísanej schémy študentských pôžičiek na zlepšenie prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu, najmä v znevýhodnených oblastiach, a zlepšenie zdravotníckej infraštruktúry a služieb. Toto úsilie je rozhodujúce pre vytvorenie informovanej, zdravej a produktívnej pracovnej sily, ktorá poháňa rast Nigérie.

Táto administratíva neminimalizovala ani neignorovala výzvy Nigérie. Sú skôr katalyzátorom ambicióznych reforiem a iniciatív, ktoré sa v súčasnosti uskutočňujú. Cesta k prosperite je spoločnou cestou, ktorá si vyžaduje odhodlanie, odolnosť a príspevok všetkých Nigérijčanov.

Príbeh Nigérie nie je príbehom skazy a temnoty, ale príbehom nádeje a možností. Súčasná vláda je odhodlaná využiť tento kritický moment na premenu Nigérie na silný, jednotný a prosperujúci národ s cieľom zabezpečiť prosperujúcu budúcnosť pre súčasné a budúce generácie tým, že prijme bohatú rozmanitosť krajiny ako zdroj sily. Táto vláda odmieta redukcionistický pohľad na „spájanie sa“, ako to navrhuje úvodník Financial Times. Skôr oslavuje živú mozaiku kultúr, jazykov a tradícií ako základ pre zjednotenú a prosperujúcu Nigériu.

Zameranie sa na technológie a inovácie je ďalšou stratégiou, ako posunúť Nigériu za hranice tradičných ciest rozvoja a vytvoriť ekonomiku založenú na vedomostiach. Uvedomujúc si obrovský potenciál nigérijskej mládeže, investície do technologických centier, startupových ekosystémov a digitálneho vzdelávania sú prioritou s cieľom využiť kreatívny potenciál našich mladých ľudí. Tieto iniciatívy sú zamerané na generovanie ekonomického rastu a vytváranie kultúry inovácií a riešenia problémov, ktoré urýchlia pokrok Nigérie v 21. storočí.

READ  Doživotný trest za vraždu bohatého amerického dediča

Chápajúc, že ​​silná infraštruktúra je chrbtovou kosťou ekonomickej prosperity, rozvoju infraštruktúry sa venuje bezprecedentná pozornosť. Realizujú sa projekty ako doprava, energetika a digitálne prepojenie s cieľom preklenúť priepasť medzi mestskými a vidieckymi oblasťami, uľahčiť obchod a zlepšiť prístup k základným službám. Tieto iniciatívy v oblasti infraštruktúry sú rozhodujúce pre zlepšenie kvality života všetkých Nigérijčanov a položenie fyzických základov dynamickej a prepojenej ekonomiky.

Vo výraznom úsilí o zlepšenie národnej infraštruktúry odborový minister práce Ngr. Dave Umahi potvrdil, že ministerstvo práce aktívne riadi 2 097 iniciatív v oblasti výstavby ciest a iných rozvojových projektov. Zároveň minister komunikácií, inovácií a digitálnej ekonomiky Dr Bosun Dijani stojí na čele ambicióznej iniciatívy LG Connectivity Project 774. Tento prelomový projekt má priniesť revolúciu v konektivite medzi ďalšie kľúčové ciele tým, že všetkých 774 sekretariátov miestnych vlád v celej Nigérii prepojí na internet. S investíciou 2 miliárd USD je tento komplexný plán pripojenia pripravený rozšíriť digitálny prístup v celej krajine a podnietiť ekonomický rast vytvorením stoviek priamych a nepriamych pracovných miest.

Na medzinárodnej scéne sa Nigéria aktívne zapojila do spolupráce s globálnymi partnermi s cieľom posilniť diplomatické a ekonomické väzby, podporiť spravodlivé obchodné praktiky a prilákať udržateľné investície prostredníctvom delegácií na vysokej úrovni na niekoľkých medzinárodných summitoch, ktorým predsedal prezident. Administratíva je odhodlaná postaviť Nigériu ako hlavného hráča v globálnej ekonomike, prispievať k výmene nápadov, tovarov a služieb na medzinárodnom trhu a ťažiť z nej. Prostredníctvom tohto spoločného úsilia sa Nigéria zameriava na riešenie svojich vnútorných výziev a pozitívne prispieva k regionálnej stabilite a globálnej prosperite.

Samozrejme, príbeh o ceste Nigérie je príbehom sily a ambícií. Uprostred výziev existuje hlboký zmysel pre nádej a odhodlané úsilie naplánovať nový smer k svetlejšej budúcnosti. Keď napredujeme, jednota, sila a duch nigérijského ľudu, vedená vizionárskym vedením prezidenta Bola Ahmeda Tinubu GCFR, premení dnešné výzvy na zajtrajšie triumfy.

READ  Prominentný novinár z Konžskej demokratickej republiky odmieta „vymyslené“ obvinenia

Princ Ade Omole

APC Spojené kráľovstvo

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close