Hlavné správy

Súdne pojednávania na Slovensku počas a po epidémiách – prípad, arbitráž a arbitráž

Slovensko: Súdne pojednávania na Slovensku počas a po epidémiách

Ak chcete vytlačiť tento článok, musíte sa zaregistrovať alebo prihlásiť na montax.com.

Epidémia Govt-19 spôsobila neistotu v mnohých oblastiach, vrátane harmonogramu súdnych pojednávaní. Počas prvej vlny infekcie Vo väčšine prípadov slovenské súdy plánované pojednávania zrušili alebo odročili. Prax súdov v tejto súvislosti však nie je konsolidovaná. Zatiaľ čo niektoré súdy prerušili alebo prerušili pojednávania alebo pokračovali bez určenia dátumu a času nasledujúceho súdneho pojednávania, iné súdy pojednávali (alebo aspoň časť z nich). Leto 2020 je do istej miery tiché a niektoré súdy boli schopné pojednávať, pretože to môžeme potvrdiť z vlastnej skúsenosti.

Druhá vlna epidémií, ktorá sa začala na jeseň 2020, zasiahla Slovensko oveľa horšie ako prvá a výnimočný stav vyhlásený 1. októbra 2020 pretrváva až doteraz. Od jari 2020 sa teda situácia opakuje – súdy začali znova rušiť alebo prerušovať pojednávania.. Od minulej jesene sa prakticky nevyšetrovali bežné obchodné ani občianske veci.

V súvislosti so súčasnou narastajúcou epidemiologickou situáciou Dúfame, že sa situácia zlepší, pokiaľ ide o súdne pojednávania. V rámci poslednej zmeny na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky (č. 24/2021 Coal., Pokiaľ ide o priebeh pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadaní v znení neskorších predpisov za mimoriadnych okolností a mimoriadnych udalostí), Ministerstvo spravodlivosti z 27. apríla 2021 (Co. No. 159/2021). Súdy musia konať v prípade núdze alebo núdze Nielen vo veciach výslovne uvedených v objednávke (napr. Určité trestné, stavové alebo rodinné veci), ale Okrem iného. Výnimka, keď je možné vec pozastaviť. Vzhľadom na skutočnosť, že v mnohých prípadoch sa pojednávania nekonajú dlhšie ako rok, sudcovia by podľa nášho názoru mali túto výnimku použiť iba vo výnimočných prípadoch. Musia zaujať pragmatický prístup a vykonať väčšinu vyšetrovaní podľa plánuPod podmienkou, že budú dodržané všetky príslušné hygienické predpisy (najmä časové rozdiely medzi pojednávaniami, ventilácia sál, obmedzenia počtu účastníkov atď.).

Čo sme sa z epidemickej situácie poučili a čo môžeme urobiť v budúcnosti lepšie?

  • Videokonferencie a vyšetrovanie na diaľku – Keďže žijeme v digitálnom veku, nestačí iba hovoriť o technológiách – musíme ich uviesť do praxe. V budúcnosti bude potrebné vybaviť štátne súdy materiálno-technickým hľadiskom (nielen pre epidémie a iné neobvyklé okolnosti), aby v určitých prípadoch mohli pomáhať pri diaľkových výsluchoch. Inšpiráciou pre to môžu byť medzinárodné obchodné arbitrážne súdy, kde sú videokonferencie pomerne bežné.
  • Tele-svedok a výber znalcov – Mnoho právnych zástupcov nedávno zistilo, za akých okolností sa sporná strana a ich právni zástupcovia mohli zúčastniť pojednávania, ale nie nimi navrhnutý svedok alebo znalec. Napríklad kvôli rôznym izolovaným činnostiam, cestovným obmedzeniam alebo obmedzeniam cestovania z jedného okresu konkrétneho štátu do druhého. Vyšetrenie svedka alebo znalca prostredníctvom videokonferencie môže ušetriť čas a peniaze.
  • Možnosť obchodného arbitra – Arbitráž sa ukázala ako životaschopná alternatíva riešenia sporov týkajúcich sa obchodných a občianskych sporov, a to aj počas epidémií. Vďaka využitiu videokonferencií a flexibilite celého procesu nemá plynulosť rozhodcovského konania takmer žiadny negatívny vplyv. Výsledkom je, že pri týchto operáciách prakticky nedochádza k zbytočným zdržaniam.

Obsah tohto článku má poskytnúť všeobecnú príručku k predmetnej problematike. Požiadajte o radu odborníka o svojej konkrétnej situácii.

Populárne články: Prípad, arbitráž a arbitráž zo Slovenska

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close