Hlavné správy

Žiadny dvojitý trest za nelegálne zamestnávanie na Slovensku: nové rozhodnutie

Napísala Danica Valentov NITSCHNEIDER & PARTNERS

Rozsudok Najvyššieho súdu SR potvrdzuje, že zamestnávateľom nemôžu za porušenie pravidiel pracovnoprávnych predpisov uložiť pokutu dve rôzne spoločnosti.

Nelegálne zamestnávanie a jeho pokuty sú na Slovensku veľmi špecifické, pretože aj nedbanlivosť zamestnávateľa v podobe neskorého prihlásenia zamestnanca do sociálnej poisťovne sa považuje za nelegálne zamestnávanie a porušenie mnohých zákonných ustanovení.

V tejto situácii zamestnávateľa umožňuje analytik práce aj sociálna poisťovňa. V jednom konkrétnom prípade sociálna poisťovňa nariadila zamestnávateľovi zaplatiť pokutu až do výšky 10 10 a inšpektor práce rozhodol o uložení pokuty až do výšky 2 200. Prípad sa dostal pred veľký senát najvyššieho súdu, ktorý to považoval za porušenie zásady postupu ne bis in idem V správnom treste (zákaz dvojitého rizika).

Zákon o poistení práce a zákon o sociálnom poistení zakazujú udelenie finančného povolenia, ak už bolo právoplatne uložené inému orgánu. Podľa tohto zákona veľká komora rozhodla, že zamestnávateľ by mal zaplatiť pokutu orgánu, ktorý ako prvý rozhodol prípad. Nezáleží na tom, či sa neuplatňuje pravidlo o postihu najprísnejšieho alebo najneprípustnejšieho priestupku, druhý orgán môže uložiť vyššie pokuty.

Keď sa zistí porušenie, policajti by mali navzájom aktívne komunikovať. Uprednostňuje však inšpektora práce, pretože ako prvý trestá tieto porušenia.

READ  Nová slovenská vláda vyhráva referendum

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close