Ekonomika

bne IntelliNews – Slovenský HDP vzrástol v 2. štvrťroku medziročne o 1,5 %.Slovenský HDP vzrástol v 2. štvrťroku o 1,5% r/r

/ bne IntelliNews

Od Albina Cyperu
16. augusta 2023

Slovenský hrubý domáci produkt (HDP) vzrástol v druhom štvrťroku 2023 medziročne o 1,5 %, uvádza Štatistický úrad SR.

Po očistení údajov o sezónne vplyvy sa HDP medziročne zvýšil o 1,3% a medzikvartálne o 0,4%. „Vysoká inflácia výrazne znížila hodnotu HDP v stálych cenách v porovnaní s jeho nominálnou hodnotou,“ poznamenali štatistici.

V 2Q dosiahol HDP v bežných cenách 30,3 miliardy eur, čo predstavuje nárast o 3,1 miliardy eur. V stálych cenách bol HDP 23,4 miliardy eur a rast dosiahol 345 miliónov eur.

„Rast slovenskej ekonomiky už nepodporuje spotreba, ale predovšetkým rast firemných investícií do nákupu stavieb a výrazný prebytok zahraničného obchodu, ku ktorému prispel export áut,“ uvádza štatistická správa. .

Prebytok zahraničného obchodu Slovenska sa v júni zvýšil na 817,2 milióna eur, čo je medziročne lepší výsledok o 927,5 milióna eur a tretí najvyšší od roku 2010. V máji bola bilancia prebytkom 686,1 mil. €. Zahraničný obchod ťažil aj z nižšej hodnoty dovozu energií.

Štatistici uviedli, že celková zamestnanosť v 2. štvrťroku dosiahla 2,432 milióna osôb a medziročne vzrástla o 0,1 %.
SELECT `n`.`nid` AS `id`, `n`.`title`, ‚bne IntelliNews‘ AS autori, ‚bne IntelliNews‘ AS vedľajšie riadky, `wc`.`field_website_callout_value` AS `summary`, `smc` .`field_social_media_callout_value` AS `social`, `pd`.`published_at` AS `date`, `p`.`field_publication__tid` AS `publication_id`, `fm`.`uri` AS `image`, `fspcaption„. field_story_photo_caption_value` AS `image_credit`, `fspcredit`.`field_story_photo_credit_value` AS `image_author`, `ws`.`field_website_sections_tid` AS `section_id`, `fdfs`. `body_value` AS `body`, `fm2`.`uri` AS `pdf`, `et`.`field_enable_tracking_value` AS `tracking`, `ht`.`field_head_tags_value` AS `headTags`, `bt`.`field_body_tags_value ` ` AS ` ` ` node` FROM bodyTags` AS `n` LEFT JOIN `field_data_field_website_callout` AS `wc` ON wc.entity_id = n.nid LEFT JOIN `field_data_field_social_media_callout` AS `smc` n. dátum` AS `pd` ON pd.nid = n.nid ĽAVÉ PRIPOJENIE `field_data_field_publication_` AS `p` ON p.entity_id = n.nid ĽAVÉ PRIPOJENIE `field_data_field_story_picture` AS `sp. AKO `fm` ON fm.fid = sp.field_story_picture_fid ĽAVÉ PRIPOJENIE `field_data_field_story_photo_caption` AKO `fspcaption` ON fspcaption.entity_id = n.nid ĽAVÉ PRIPOJENIE `field_data_field_spid`. = n.nid ĽAVÉ PRIPOJENIE `workflow_node ` AS `wn` ON wn.nid = n.nid ĽAVÉ PRIPOJENIE `field_data_field_website_sections` AS `ws` ON ​​​​ws.entity_id = n.nid ĽAVÉ PRIPOJENIE ZAPNUTÉ `field_data_field`fd`f`s J. Fdfs‘ ON ​​J. field_data_body` AS `db` ON db.entity_id = n.nid ĽAVÉ PRIPOJENIE `field_data_field_file` AS `ff` ON ff.entity_id = n.nid ĽAVÉ PRIPOJENIE `file_managed` AS `fm2` ON fm2.fid = fm2_field_able ` ` AS `et` ON et.entity_id = n.nid VĽAVO PRIDAŤ `field_data_field_head_tags` AS `ht` ON ht.entity_id = n.nid ĽAVÉ PRIDAŤ `field_data_field (n.status = 1) A (n.type=“article “ ) AND (n.nid = 288441) AND (wn.sid= 3) AND (p.field_publication__tid = ‚1005‘) LIMIT 1

READ  Poľsko je po prvýkrát bohatšie ako Portugalsko, ukazujú údaje EÚ

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close