najnovšie správy

Digitálna gramotnosť na Slovensku sa zvýšila

Podiel digitálnych gramotných, to znamená tých, ktorí majú aspoň základné skúsenosti s ovládaním moderných informačných technológií, je v súčasnosti 83%.

Zvýšila sa aj úroveň digitálnej gramotnosti, tj do akej miery môže verejnosť dobre alebo zle pracovať s modernými informačnými a komunikačnými technológiami. Vyplýva to z prieskumu, ktorý uverejnil TASR Marián Velšic z Inštitútu pre verejné otázky (IVO).

V posledných rokoch sa výraznejšie zvýšil podiel respondentov, ktorí uviedli, že majú skúsenosti s prácou na notebooku, tablete alebo smartfóne as rôznymi typmi elektronických služieb a komunikačných technológií. V súčasnosti predstavujú viac ako tri štvrtiny obyvateľstva.

Úroveň 29 digitálnych zručností, meraná súhrnne pomocou takzvaného indexu digitálnej gramotnosti, dosiahla hodnotu 0,53 bodu. „To znamená, že slovenská populácia staršia ako 14 rokov by za svoje schopnosti získala 53 zo 100 bodov,“ uviedol Velšic. Od posledného prieskumu v roku 2013 došlo k najvýznamnejšiemu zlepšeniu, najmä v oblasti elektronickej komunikácie, v technológiách, ako sú sociálne siete, videochat / chat, e-mail, komunikácia prostredníctvom SMS / MMS alebo diskusné skupiny a fóra.

Vylepšená práca s informáciami

Respondenti tiež informujú o zlepšení práce s informačnými a elektronickými službami, pričom najvýznamnejšia zmena sa zaznamenala v riadení internetového bankovníctva a elektronického obchodu. Ďalšou oblasťou, ktorá sa za posledných sedem rokov zlepšila, je kontrola hardvéru. V porovnaní s inými zručnosťami je slabým článkom digitálnej gramotnosti to, čo ovplyvňuje prácu so softvérom alebo aplikáciami.

„Napriek všeobecne pozitívnemu vývoju na úrovni celej populácie sa úroveň digitálnych zručností v rôznych sociálnych prostrediach dlhodobo diferencovala. Problémy zvládnutia moderných technológií alebo úplnej rezignácie na ich používanie v súčasnosti ovplyvňujú najmä starších ľudí, ľudí s nízkym vzdelaním, nízkokvalifikovaných pracovníkov, nezamestnaných, respondentov z domácností s najnižším príjmom a obyvateľov najmenších obce, “uviedol Velšic.

Ďalším problémom digitálnej gramotnosti je prispôsobenie sa novým trendom v oblasti informačných technológií. Dlhodobé mapovanie od roku 2005 ukázalo, že pozitívny trend sa za posledných päť rokov zhoršil. Podiel ľudí, ktorí sa viac-menej bez problémov prispôsobujú, sa nezvyšuje. V súčasnosti je 59%. Naopak, zvyšuje sa podiel tých, ktorí tvrdia, že je ťažké alebo dosť ťažké pracovať s informačnými a komunikačnými technológiami. Kým v roku 2015 to bolo 17%, v tomto roku bol ich podiel 27%.

Výskum sa uskutočnil vo februári na vzorke 1 073 respondentov vo veku nad 14 rokov.

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close