Ekonomika

Geotermálny projekt Košice, Slovensko je klasifikovaný ako národný prioritný projekt

Košice, Slovensko (zdroj: flickr/ Jordi Masagué, Creative Commons)

Plánovaný projekt geotermálneho vykurovania v Košiciach na Slovensku dostal národnú prioritu, keďže má získať finančné prostriedky vo výške 56,1 milióna eur.

Program Slovensko pre Fond spravodlivej transformácie rozhodol v prospech návrhu zaradiť projekt geotermálnej energie v Košickej kotline medzi národný prioritný projekt. Týmto rozhodnutím by projekt mohol získať finančné prostriedky vo výške 56,1 milióna eur s cieľom zabezpečiť geotermálne teplo pre Košický región do roku 2026.

Investície, regionálny rozvoj a informatizácia O návrhu ministra Petra Pollicka rozhodol Monitorovací výbor Komisie pre financovanie spravodlivého prechodu, ktorý sa konal 12. júla 2023. Fond spravodlivej transformácie je súčasťou programu Slovensko. Pomoc regiónom pri prechode na zelené hospodárstvo. Celková alokácia tohto fondu je 441 miliónov eur.

„Tento unikátny projekt rieši vážny problém závislosti Slovenska od dovozu fosílnych palív a ich využívania v teplárenstve. Podporí využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ku ktorému sme sa zaviazali ako člen Európskej únie v kontexte tzv. energetická a klimatická kríza. Povedal minister Palík.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MVRI SR) v uplynulých dvoch rokoch spolupracovalo s ďalšími partnermi na podpore rozvoja geotermálnej energie v Košiciach. „Dnes, keď sa ľudia obávajú rastu cien energií, prichádzame s konkrétnym riešením, ktoré je strategické aj ekologické. Výrazne obmedzíme spaľovanie fosílnych palív a domy v Košiciach budú mať teplo z neďalekého geotermálneho vrtu. Slovensko potrebuje viac využívať svoje prírodné energetické zdroje a tým posilniť svoju energetickú sebestačnosť. Minister dodal.

Vyčlenené prostriedky má uplatniť developer projektu MH Deblerenskyi za účasti partnera holdingu Geoderm Kossis. Prvýkrát sme informovali o plánoch pre košickú tepláreň v roku 2021. Celkové náklady na projekt sa odhadujú na 88 miliónov eur.

READ  Oznámenia živých správ: Ministerstvo financií USA pozastavilo dlh ruskej vlády v dolároch

Košický geotermálny zdroj je považovaný za najväčší na Slovensku. Potvrdzujú to dobré údaje vzhľadom na to, že v oblasti už boli vyvŕtané tri prieskumné vrty. Tento zdroj bude vyrábať teplo pre 171 000 zákazníkov a kompenzovať až 54 000 ton emisií CO2 ročne. Očakáva sa, že geotermálny projekt poskytne obci zvyškové teplo pozdĺž 15 kilometrovej trasy teplovodu pre poľnohospodárstvo, rekreáciu a iné účely.

O geotermálnom zdroji pri Košiciach vieme už viac ako dve desaťročia, ale žiaľ, doteraz sme nedokázali využiť jeho potenciál. Preto bolo mojou najvyššou prioritou realizácia plánu zelenej a udržateľnej energie. Dnes sme k realizácii nášho sna o ekologickom teple pre naše mesto bližšie ako kedykoľvek predtým. Košice sa stávajú slovenským lídrom vo využívaní geotermálnej energie vďaka všetkým, ktorí boli ochotní počúvať, diskutovať a napokon konať. Komentoval primátor Košíc Jaroslav Poláček.

Začiatkom tohto roka bola navrhnutá novela „zákona o vykurovaní“ na uľahčenie tepelnej infraštruktúry, ktorá by mohla využívať geotermálne a iné obnoviteľné zdroje tepla.

Zdroj: Mirri SR A Košice online

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close