Hlavné správy

Navrhovaný zákon na Slovensku podporuje geotermálne vykurovanie

Bratislava, Slovensko (Poďakovanie: Daniel Thornton / Flickr, Creative Commons)

Cieľom navrhovaného zákona na Slovensku je zmeniť a doplniť súčasný zákon o vykurovaní s cieľom podporiť nové vykurovacie systémy využívajúce geotermálne a iné obnoviteľné zdroje.

Legislatíva navrhovaná poslancami Karolom Kalekom a Tomášom Sudičom sa na Slovensku snaží novelizovať existujúci „zákon o vykurovaní“ s cieľom podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov tepla vrátane geotermálnej energie. Návrh zákona už prešiel prvým čítaním. Ak poslanci novelu schvália, účinnosť nadobudne 1. mája 2023.

Novela má za cieľ uľahčiť výstavbu tepelnej infraštruktúry, ktorá môže využívať obnoviteľné zdroje tepla. Pri povolení výstavby nových vykurovacích sústav obec alebo ekonomický odbor posúdi, či nový zdroj zníži spotrebu z centrálneho vykurovania s využitím 65 % obnoviteľných zdrojov. Ak je to tak, potvrdenie nemôže vydať ministerstvo ani obec.

Zákon vytvorí predpoklady pre vyššie zastúpenie geotermálnej energie, bioplynu či biometánu v rozvodoch ústredného kúrenia alebo v decentralizovaných kotolniach. Podľa návrhu žiadny navrhovaný nový zdroj tepla nesmie mať za následok uvoľňovanie skleníkových plynov a iných znečisťujúcich látok do ovzdušia.

Smerom k dlhodobým cieľom

Juraj Melichár z environmentálnej organizácie Priatelia Zeme-CEP hovorí, že navrhovaný zákon by mohol mať ambicióznejšie a dlhodobejšie ciele. „Za cieľovú úroveň nemôžeme považovať zásobovanie teplom nezrekonštruovaných budov s nemodernizovanými rozvodmi, kde palivom môže byť 65 až 75 percent biomasa a 25 percent alebo 35 percent fosílny plyn.“

Môže sa teda prijať legislatíva na integráciu nízkoteplotných vykurovacích systémov s modernizáciou vykurovacích systémov a renováciou starých budov. Pri moderných systémoch znížená spotreba tepla umožňuje nahradiť plyn, uhlie či biomasu geotermálnou energiou, tepelnými čerpadlami a solárnymi systémami.

READ  Pápež kladie dôraz na súcit, keď končí svoju púť na Slovensko

Novela pomôže aj pri plánovaní systémov CZT. Napríklad mestá ako Bratislava a Košice môžu vypracovať vlastné koncepcie a podrobné plány na ďalší rozvoj svojho lokálneho teplárenského priemyslu. Cieľom návrhu je zvýšiť verejnú kontrolu cenotvorby zo strany dodávateľov tepla a umožniť obciam a mestám zapojiť sa do cenových praktík.

„Význam efektívnej verejnej kontroly volenými zástupcami občanov na komunálnej úrovni narastá v čase krízy a v situáciách, keď je značná časť koncových cien dotovaná z verejných zdrojov,“ píše sa v dôvodovej správe k novele.

Zdroj: Euractiv.sk

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close