Hlavné správy

Slovenská lyžiarka Vlhová vedie v 1. jazde slalomu Svetového pohára žien, keď Shiffrin prekročí bránu | hra

GRANJSKA GORA, Slovinsko (AP) — Mikaela Shiffrinová v nedeľu nedokončila prvú jazdu slalomu Svetového pohára žien, keďže preteky viedla slovenská lyžiarka Petra Vlová.

Shiffrinová, ktorá pretekala v padajúcom snehu, zaostala za svojou hlavnou súperkou o 0,47 sekundy na prvom kontrolnom bode, keď ľavá lyža Američanky prešla po 24 sekundách na nesprávnu stranu brány.

Táto stránka vyžaduje Javascript.

Na čítanie prémiového obsahu potrebujete Javascript. Povoľte ho v nastaveniach prehliadača.

kAmxE H2D 2 C2C6 >:D92A 7@C $9:77C:?[ H9@ =2DE DEC255=65 2 82E6 😕 2 (@C=5 rFA C246 😕 E96 D64@?5 CF? @7 2 D=2=@> @? E96 D2>6 9:== 😕 $=@G6?:2 😕 y2?F2CJ a_aa[ 2 >@?E9 367@C6 E96 q6:;:?8 ~=J>A:4D]k^ Áno

kAm $ 9:77 C:? 92d 366? 7:89E:A824=5 E9:D H66< 2?5 k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^2=A:?6\D<::?8 \D9:77C:?\G=9@G2\3C:8?@?6\D=@G6?:2\f6`73bcbb_b5g2b5755ad3_2bd`6dfagQm7:?:D965 :? @?=J ?:?E9 A@D:E:@? :? $2EFC52J'D 8:2?ED=2=@>k^2m]96 $ E96? D<:AA65 E96 >2?52E@CJ AF3=:4 3:3 5C2H 7@C $F?52J'D C246]k^Am

kAmp7E6C D<::?8 @FE[ $9:77C:? 4@?8C2EF=2E65 '=9@G2 H:E9 2 7:DE 3F>A H96? D96 A2DD65 E96 =6256C’D D62E]k^ Áno

kAmp== 7:G6 D=2=@>D E9:D D62D@? 92G6 366? H@? 3J 6:E96C $9:77C:? @C '=9@G2]p7E6C 96C E9C66 G:4E@C:6D[ $9:77C:? =625D E96 DE2?5:?8D 2?5 E96 p>6C:42? H:== C6>2:? 😕 E92E A@D:E:@? 6G6? :7 ‚=9@G2 H:?D E96 C246[ E9@F89 96C 25G2?E286 H@F=5 36 4FE E@ ;FDE 7:G6 A@:?ED]k^ Áno

kAm$66<:88 42C66C H:? b`[ '=9@G2 @A6?65 E96 C246 H:E9 2 72DE 3FE ?@E 6CC@C\7C66 677@CE H:E9 E96 ~=J>A:4 492>A:@? H:A:?8 96C 8@88=6D 27E6C 7:?:D9:?8]k^ Áno

kAm“x 4@F=5?'E D66 2?JE9:?8 7C@> E96 >:55=6 3642FD6 @7 D?@H[” ‚=9@G2 D2:5] “u:CDE D64E:@?[ =2DE D64E:@? H6C6 ~z[ 3FE 😕 E96 >:55=6 D64E:@? x =@DE 2 =:EE=6 3:E DA665 2?5 WC9JE9>X] qFE 2E E96 6?5 :E'D BF:E6 ~z]”k^Áno

READ  Hráči NHL hrajú na kvalifikačnom olympijskom turnaji

kAm'=9@G2 3F:=E 2 =625 @7 _]ae D64@?5D @G6C 3@E9 {6?2 sF6CC @7 v6C>2?J 2?5 {6@?2 !@A @G 4[ H9@ D92C65 D64@?5 A=246] %96 rC@2E:2? D<:6C EF>3 = 65 2-5 = @ DE 2 D<: H96? A2DD:?8 E96 =2DE 82E6 3FE >2?2865 E@ 7:?:D9]k^Am

kAmsF6CC 😀 E96 @?=JH:??6C @E96C E92? 9:77 C:? @C '=9@G2 😕 E96 = 2DE `a D=2=@>D 27E6C EC:F>A9:A8:? 2 C246 😕 E96 rK649 #6AF3=:4 😕 y2?F2CJ a_ab]k^Áno

kAm$2C2 w64E@C @7 $ H656? EC2:=65 3J _]f` 😕 7@FCE9[ 2?5 $9:77C:?’D E62>>2E6 !2F=2 |@=EK2? H2D 7:7E9 H:E9 E96 p>6C:42? 92G:?8 _]g_ E@ >2<6 FA :? E96 D64@?5 CF? =2E6C $F~52J]k^Am

k9C ^m

kAm|@C6 p! D<::?8i k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^9F3^D<::?8Qm9EEADi^^2A?6HD]4@>^9F3^D<::?8k^2mk^Áno

Copyright 2024 Associated Press. Všetky práva vyhradené. Tento obsah nesmie byť publikovaný, vysielaný, prepisovaný alebo redistribuovaný bez povolenia.

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close