Hlavné správy

Slovensko: Imigračné zmeny od júla 2024

Vláda SR 11. júna schválila zmeny v zákone o pobyte a zamestnávaní cudzincov.

Väčšina týchto zmien vstúpi do platnosti od 15. júla 2024. Žiadosti podané pred týmto dátumom budú spracované v súlade s aktuálnymi požiadavkami a legislatívou.

Hlavné ciele a zmeny sú nasledovné:

 • Začiatok práce pre občanov mimo EÚ.
 • Digitalizačné iniciatívy: Určité typy žiadostí musia byť podané elektronicky.
 • Nový krok pre zamestnávateľov: Zamestnávatelia, ktorí majú v úmysle zamestnať občanov z krajín mimo EÚ, budú mať nový procesný krok.
 • Vyžaduje sa predchádzajúci súhlas: Cudzinecká polícia vybaví len žiadosti vopred schválené úradom práce.
 • Krátky čas spracovania: Doba spracovania niektorých žiadostí sa skráti z 90 na 60 dní.
 • Nové povinnosti zamestnávateľa: Zamestnávatelia štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ musia uchovávať dokumenty týkajúce sa prisťahovalectva.
 • Modrá karta: Dlhšia platnosť a znížené požiadavky na niektoré pracovné miesta.

Ďalšie podrobnosti o týchto zmenách sú uvedené nižšie.

Povolenie na prechodný pobyt na účely zamestnania (jednotné povolenie, povolenie IKT)

Od 15. júla budú zamestnávatelia povinní elektronicky predkladať „Žiadosť o potvrdenie potenciálu obsadiť voľné pracovné miesto“ podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom (QES) pre procesy potvrdenia voľného pracovného miesta. Sťahovanie je nové a namiesto úradníkov ho bude riadiť zamestnávateľ.

Pred podaním žiadosti o potvrdenie úradu práce musia zamestnávatelia ešte podať úradu práce oznámenie o voľnom pracovnom mieste a absolvovať požadovanú čakaciu dobu. Úrad práce bude mať na spracovanie a vydanie potvrdenia 15 pracovných dní. Na základe tohto potvrdenia môže cudzinec požiadať o udelenie prechodného pobytu.

Po podaní úplnej žiadosti môže cudzinec začať pracovať a legálne sa zdržiavať na Slovensku až do rozhodnutia. Zamestnávatelia by si mali uložiť potvrdenie o úplnej žiadosti a kópiu poskytnúť cudzincovi. Čas spracovania sa skráti z 90 na 60 dní, pričom niektorí zamestnávatelia získajú zrýchlené spracovanie.

READ  Albert Rusnak a Slovensko po troch zápasoch skončili na treťom mieste v kvalifikácii majstrovstiev sveta

Ak to chcete spravovať interne, budete musieť určiť niekoho, kto má oprávnenie na prístup www.slovensko.sk a dohodnite si QES.

Modré karty

Proces pre modré karty bude prebiehať podľa rovnakých krokov ako vyššie. Okrem toho platia modré karty 5 rokov namiesto 4 s novými požiadavkami na plat a vzdelanie:

 • Požadovaný plat:2-násobok priemernej mesačnej mzdy namiesto 1,5-násobku.
 • Požiadavka na vzdelanie: Namiesto magistra postačuje bakalársky titul.
 • Uznanie diplomu: Vyžaduje sa 3 roky odbornej praxe s výnimkou niektorých IT pozícií.

Povolenia na dlhodobý pobyt

Od 15. júla 2025 musia žiadatelia preukázať znalosť slovenského jazyka na úrovni A2, aby mohli požiadať o povolenie na dlhodobý pobyt.

Národné vízum pre blaho Slovenskej republiky

Žiadosť o toto vízum možno od júla podávať len na Veľvyslanectve SR v krajine pobytu alebo na cudzineckej polícii na Slovensku, avšak len pre občanov bez vízovej povinnosti alebo s povolením na pobyt v inej krajine schengenského priestoru.

Medzi nové dôvody na zamietnutie víz patria podozrenia týkajúce sa účelu pobytu a zahraničnopolitických záujmov.

Iné zmeny

 • Overené pozvánky, povolenia na komerčný pobyt, povolenia na trvalý pobyt na 5 rokov: Teraz sa namiesto potvrdenia zostatku vyžadujú výpisy z účtu za posledné 3 mesiace.
 • Zmeny v aplikácii: Niektoré žiadosti o zmenu účelu sú možné len cez Veľvyslanectvo SR v zahraničí.

Podpora globálnej migrácie

Ak máte otázky týkajúce sa týchto zmien a toho, ako môžu ovplyvniť vašich zahraničných kandidátov alebo zamestnancov, kontaktujte globálny imigračný tím v Smith Stone Walters.

Podeľte sa o príbeh

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close