Ekonomika

Slovensko oslavuje svoje 10. narodeniny v eurozóne. GLOBSEC

Založenie Európskej menovej únie (EMÚ) bolo rovnako ambiciózne ako naivné, poháňané túžbou posunúť proces ekonomickej integrácie medzi členskými štátmi EÚ – tým, že jednotlivým krajinám dáme dočasne alebo natrvalo šancu. Vystúpenie bez výrazného dopadu na celkovú integritu únie. Do akej miery sa táto ambícia naplnila, sa dá posúdiť pohľadom na prípad Slovenska a V4. Má Slovensko ako člen eurozóny bližšie k európskemu „jadru“ v porovnaní s vyšehradskými susedmi?

V skutočnosti – vstup do EMU je niečo, k čomu sa zaviazali všetky štyri krajiny Vyšehradskej štvorky vo svojich prístupových dohodách. Česká republika, Poľsko a Maďarsko by sa mali pripojiť, keď splnia všetky právne a ekonomické kritériá týkajúce sa nezávislosti centrálnej banky, inflácie, dlhodobých úrokových sadzieb, fiškálnych podmienok a stability výmenných kurzov. Vstup do eurozóny môže posunúť dva kľúčové ekonomické ciele spoločné pre všetky krajiny V4. Po prvé, ich ekonomika musí rýchlo rásť. Po druhé, mal by Rýchlosť Skutočná integrácia s najrozvinutejšími krajinami Európskej únie; Má to významný vplyv na to, ako obyvateľstvo v týchto krajinách meria úspech EÚ celkový plán. V skutočnosti je podľa štúdie GLOBSEC EÚ v regióne primárne identifikovaná ako hospodárska únia, ktorá poskytuje ekonomické výhody členským štátom. „Mládež, občianstvo EÚ a aktivizmus“..

Čo je viac, Byť súčasťou eurozóny alebo „Zadro Európe“ (stred Európy) rovnako uvedené Na Slovensku je možné vychovať tise profilu V4 a zvýšiť svoj politický vplyv v EÚ (či už ako skupina alebo na individuálnej báze). Bude to tiež dobrý krok začať prekračovať priepasť medzi východom a západom. A predsa, Slovensko oslavuje prvé desaťročie s euromJeho susedia stále hrajú hru na počkanie a zvažujú, či odložiť Emu Členstvo na ďalšie desaťročie alebo dokonca úplne mimo.

READ  Kúpna sila pracovníkov s minimálnou mzdou patrí medzi najnižšie v EÚ

Hrajú tu dva kľúčové faktory. Po prvé, existuje neistota, pokiaľ ide o rovnováhu medzi (hlavne ekonomickými) nákladmi a prínosmi prijatia eura. Slovensko vstúpilo do eurozóny päť rokov po vstupe do EÚ po trvalých ekonomických reformách a pozitívnej ekonomickej výkonnosti, ktorú urýchlila perspektíva prijatia eura. Napríklad v porovnaní s Českom malo euro okamžitý povzbudzujúci účinok na väčšinu ekonomických ukazovateľov. Ekonomická kríza však vyvolala chlad, ktorý vrhá tieň pochybností na dlhodobé výhody spoločnej meny. V Českej republike (jedna z mála krajín SVE s vyšším HDP ako Slovensko) sa zatiaľ zavedenie eura neobjavilo ako alternatíva. Počiatočné motivačné faktory sa časom zmenšili najmä preto, že neimplementovala žiadne riešenie svojich dlhodobých štrukturálnych problémov. (Dokazuje to pokrízové ​​porovnanie). Okrem toho bola makroekonomická stabilita Slovenska počas obdobia najviac zasiahnutého krízou do istej miery nestabilná v porovnaní so zvyškom eurozóny.

Celkovo možno povedať, že euro je stále vo všeobecnosti vnímané pozitívne, v politických a obchodných kruhoch, ako aj medzi verejnosťou, a je len málo priestoru na diskusiu o alternatíve.RIOdchod z Emu. Môžeme predpokladať, že podpora Slovákov pre euro je dvojnásobná. Po prvélyJe to zakorenené vo viere v túto krajinu BytieZadro Európe, čo v preklade znamená Silný Politický vplyv na európskej úrovni. Po druhélyĎakujeme, že máme euro ako menu Slovenska Považované za spoľahlivé a atraktívne miesto pre investície a podnikanie. Mimochodom, druhým hlavným faktorom ovplyvňujúcim rozhodnutie vstúpiť alebo nevstúpiť do eurozóny je zmätok v tom, či región môže dosiahnuť svoje ciele iba prostredníctvom hlbokej integrácie, čím obetuje svoju národnú suverenitu (ako štyri krajiny dospeli. Pochopte historicky).

Slovensko sa od začiatku snažilo dôsledne dodržiavať pravidlá HMÚ. Odkazuje na jeho tvorbu vlastné Kreditné pravidlá 2012 alebo nasledujúce Proces nadmerného nedostatku iniciovaná proti Slovensku Európskou komisiou. V dôsledku toho vláda SR ešte viac obmedzila svoju úlohu pri stimulácii ekonomiky. Politicky je krajina zástancom nemeckého modelu pre eurozónu; Prejavila sa aj tým, že uprednostňuje skôr fiškálnu disciplínu než rozdelenie bremena medzi členov eurozóny. Krajina je hlboko integrovaná do jednotného trhu a určite môže byť silným partnerom, ak bude naďalej stavať na výhodách, ktoré členstvo v eurozóne prináša.

READ  (1. stretnutie) Politické fórum na vysokej úrovni 2023

Brexit zároveň riskuje oslabenie vplyvu členov EÚ mimo eurozóny. Dôvod Ďalej Vnútorná fragmentácia V4. Slovensko, jediný člen eurozóny, zostane oddelené od Vyšehradskej štvorky. Jednoducho povedané, V4 znamená Rozdelený V plánoch na reformu eurozóny možno áno Menší politický vplyv na budúcnosť európskej integrácie.

Eurozóna môže mať jedného zo svojich členov Výhoda oproti V4 Ak Česká republika, Maďarsko a Poľsko môže pracovať Celkovo má V4 bližšie k Bratislave v spoločných návrhoch budúcej podoby eurozóny, ktorá je priaznivejšia pre ekonomický model. Nielen to že To Daj Slovensko Ďalej Hmotnosť V internej diskusii o budúcnosti eurozónyTo tiež dá Je čas, aby ostatné krajiny opustili klub Kým sa nerozhodnú, ktorá strana metaforického plota im najviac vyhovuje.

Poznámka: Tento článok bol publikovaný v GLOSBECDIFF GOV – „Európske riadenie: potenciál pre diferencovanú spoluprácu“Projekt podporilJean Monnet aktivity programu EÚ Erasmus+.

Podporené Európskou komisiou na výrobu Táto publikácia nepredstavuje schválenie obsahu. Odráža iba názory autorov a Úrad nemôže niesť zodpovednosťna akékoľvek použitie informácií v nich obsiahnutých.

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close