Hlavné správy

Slovensko posilnilo reguláciu finančných inštitúcií

A Následná správa Dnes zverejnený MONEYVAL uvádza, že Slovenská republika podnikla pozitívne kroky na zlepšenie svojho režimu boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CFT), najmä s ohľadom na dodržiavanie Odporúčania 26 Finančnej akčnej skupiny o regulácii a dohľade. finančných inštitúcií. Výsledkom je, že MONEYVAL ohodnotil krajinu od čiastočne vyhovujúcej do veľkej miery vyhovujúcej tomuto odporúčaniu.
Od novembra 2022 slovenské orgány zaviedli opatrenia, ktoré zabránia spolupracovníkom zločincov zastávať (alebo byť skutočnými vlastníkmi) významného alebo kontrolného podielu alebo riadiacich funkcií v bankách a poisťovniach. Prijali aj postupy hodnotenia rizika pre zmenárne a nebankových poskytovateľov úverov; a zlepšila svoje politiky na preskúmanie individuálnych rizikových profilov pre finančné inštitúcie.
Celkovo Slovenská republika pokročila pri riešení väčšiny nedostatkov v oblasti technickej zhody identifikovaných vo svojej správe o vzájomnom hodnotení z roku 2020. Medzi 40 odporúčaniami má krajina v súčasnosti:
• 5 odporúčaní je hodnotených ako vyhovujúcich
• 23 odporúčaní je hodnotených ako prevažne vyhovujúcich
• 12 odporúčaní je hodnotených ako čiastočne vyhovujúcich.
Od slovenských orgánov sa očakáva, že do decembra 2024 podajú správu MONEYVAL o ďalšom pokroku dosiahnutom pri posilňovaní systému boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

* * *
Výbor expertov pre hodnotenie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (MONEYVAL) je monitorovacím orgánom Rady Európy povereným úlohou posudzovať súlad s kľúčovými medzinárodnými štandardmi pre boj proti praniu špinavých peňazí. Financovanie šírenia terorizmu a zbraní hromadného ničenia, ako aj efektívnosť ich implementácie. MONEYVAL hodnotí 33 štátov a území a poskytuje národným orgánom odporúčania týkajúce sa potrebných zlepšení ich systémov boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a financovaniu šírenia zbraní hromadného ničenia.

správa
MONEYVAL a Slovenská republika

READ  Poľsko a Slovensko naliehajú na spojencov, aby poslali vojenské lietadlá na Ukrajinu | Národ/Svet

Stlačte Kontakt
Jaime Rodriguez, hovorca/mediálny dôstojník, Tel. +33 3 90 21 47 04

Rada Európy, oddelenie mediálnej pomoci
Tel. +33 (0)3 88 41 25 60 – www.coe.int – [email protected]

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close