Hlavné správy

Slovensko: Výber poskytovateľa koordinačných služieb pre držiteľov medzinárodných cenných papierov

Integračný program pre držiteľov medzinárodnej ochrany na Slovensku je spolufinancovaný z Fondu Európskej komisie pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF). Po pravidelnej výzve na predkladanie návrhov predkladajú zainteresované spoločnosti návrhy na poskytovanie komplexných celoštátnych koordinačných služieb a nedávno ich vybralo ministerstvo vnútra krajiny. Nový poskytovateľ integračných služieb na obdobie 2024 – 2026.

Ministerstvo vnútra SR ako výkonný orgán programu AMIF podpísalo so Slovenskou humanitnou radou 3 zmluvy o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov na podporu integrácie a starostlivosť o žiadateľov o azyl a osoby s udelenou medzinárodnou ochranou.

Tieto zmluvy pokrývajú 3 projekty ESO, DETENT a Rifugio II:

  • Program ESO sa zameriava predovšetkým na doručovanie Komplexná starostlivosť a dodatočná podpora pre žiadateľov o azyl. Svojimi aktivitami sa zameria na všetky fyzické osoby v zariadeniach Migračného úradu MV SR, vrátane maloletých žiadateľov o azyl bez sprievodu v Centre pre deti a rodinu v Mečilabors. S alokáciou 1,6 milióna eur bude projekt, ktorý potrvá od apríla 2024 do decembra 2026, zohrávať kľúčovú úlohu v integrácii.
  • Projekt DETENT s celkovou alokáciou 975 000 eur má za cieľ zabezpečiť Dôstojné životné podmienky pre jednotlivcov držaných v špeciálnych zariadeniach Úradu hraničnej a zámorskej polície. Zameriava sa najmä na štátnych príslušníkov tretích krajín (TCN) v útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov v Medveľove a Sečovciach. Schéma bude fungovať od apríla 2024 do februára 2027.
  • Projekt Refugio II sa s celkovým objemom 1 550 000 eur aktívne zapája do siete poskytovateľov sociálnych služieb v oblasti integrácie osôb s medzinárodnou ochranou. Poskytuje profesionálne Sociálna, zdravotná, právna, ekonomická a kultúrna podpora vrátane pomoci s trhom práce a integráciou do vzdelávania. Schéma bude fungovať od apríla 2024 do decembra 2026.

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close