Svet

Torpédoborec amerického námorníctva vykonáva operáciu slobody plavby v Juhočínskom mori > Veliteľstvo USA pre Indiu a Tichomoria > 2015

USS Halsey (DDG 97) 10. mája uplatnila svoje práva a slobody plavby v blízkosti Paracelských ostrovov v Juhočínskom mori v súlade s medzinárodným právom.

Po ukončení operácie USS Halsey opustila nadmerný nárok a pokračovala v operáciách v Juhočínskom mori. Táto sloboda plavby (ďalej len „FONOP“) presadzovala práva, slobody a legitímne využitie mora uznané v medzinárodnom práve a spochybňovala obmedzenia pokojného prechodu uložené Čínskou ľudovou republikou (ČĽR), Taiwanom a Vietnamom a ďalšími. Spochybnením nároku ČĽR na priame základné línie, ktoré zahŕňajú Paracelské ostrovy.

Nezákonné a hlboké námorné nároky v Juhočínskom mori predstavujú vážnu hrozbu pre slobodu morí vrátane slobody plavby a preletov, voľného obchodu a neobmedzeného obchodu a slobody ekonomických príležitostí pre juhočínske prímorské krajiny.

Spojené štáty napádajú nadmerné námorné nároky na celom svete bez ohľadu na totožnosť žiadateľa. Medzinárodné obyčajové právo, ktoré sa odráža v Dohovore o morskom práve z roku 1982, chráni určité práva, slobody a legitímne využívanie mora, ktoré požívajú všetky národy. Medzinárodné spoločenstvo musí zohrávať trvalú úlohu pri ochrane slobody morí, ktoré sú rozhodujúce pre globálnu bezpečnosť, stabilitu a prosperitu.

Spojené štáty zásadne presadzujú slobodu plavby všetkým národom. Spojené štáty budú naďalej chrániť práva a slobody na mori zaručené všetkým, pokiaľ niektoré krajiny budú naďalej požadovať a trvať na obmedzeniach práv, ktoré porušujú ich jurisdikciu podľa medzinárodného práva. Žiadnemu členovi medzinárodného spoločenstva nemožno vyhrážať ani ho nútiť, aby sa vzdal svojich práv a slobôd.

ČĽR, Taiwan a Vietnam si nárokujú suverenitu nad Paracelskými ostrovmi. V rozpore s medzinárodným právom všetci traja žiadatelia vyžadujú povolenie alebo predbežné oznámenie predtým, ako sa vojenská loď alebo vojnová loď zapojí do „nevinného prechodu“ teritoriálnymi vodami. Podľa medzinárodného obyčajového práva, ktoré sa odráža v Dohovore o morskom práve, majú lode všetkých štátov – vrátane ich vojnových lodí – právo na pokojný prechod teritoriálnymi vodami. Je nezákonné jednostranne ukladať akékoľvek oprávnenie alebo požiadavku na predbežné oznámenie v doložke o nezávadnosti. Spojené štáty napadli tieto nezákonné obmedzenia uložené ČĽR, Taiwanom a Vietnamom tým, že sa vydali nevinnou cestou bez predchádzajúceho upozornenia alebo bez získania povolenia od ktoréhokoľvek žalobcu. Spojené štáty americké dokázali, že nevinný prechod nepodlieha takýmto obmedzeniam.

V roku 1996 Spojené štáty spochybnili priamu základnú politiku ČĽR týkajúcu sa Paracelských ostrovov. Je nezákonné kresliť rovné základné čiary okolo Paracelských ostrovov bez ohľadu na to, ktorý žiadateľ má nad týmito ostrovmi zvrchovanosť. Obyčajové medzinárodné právo, ktoré sa odráža v Dohovore o morskom práve, je jasné a podrobné, pokiaľ ide o okolnosti, za ktorých sa štáty môžu odchýliť od „normálnych“ zásad. Priame dôvody uplatňované ČĽR porušujú medzinárodné obyčajové právo, ako sa uvádza v článku 7 Dohovoru o morskom práve. Okrem toho medzinárodné právo neumožňuje kontinentálnemu štátu, akým je ČĽR, založiť základy okolo celých rozptýlených ostrovných skupín. Spolu s týmito dôvodmi sa ČĽR pokúsila nárokovať si viac vnútorných vôd, teritoriálnych vôd, výhradnej ekonomickej zóny a kontinentálneho šelfu, ako má podľa medzinárodného práva nárok.

Americké sily operujú denne v Juhočínskom mori už viac ako storočie. Bežne pracujú v úzkej koordinácii s rovnako zmýšľajúcimi spojencami a partnermi, ktorí zdieľajú náš záväzok udržiavať slobodný a otvorený medzinárodný poriadok, ktorý podporuje bezpečnosť a prosperitu. Všetky naše operácie sú vykonávané bezpečne, profesionálne a v súlade s medzinárodným zvykovým právom. Tieto akcie dokazujú, že Spojené štáty budú lietať, plaviť sa a operovať všade tam, kde to medzinárodné právo dovoľuje, bez ohľadu na umiestnenie nadmerných námorných nárokov a bez ohľadu na aktuálne udalosti.

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close