Technológie

Bývalý kapitán Slovenska Marek Hamšík po skončení sezóny končí vo futbale | hra

BRATISLAVA, Slovakia (AP) — Bývalý kapitán Slovenska Marek Hamšík po skončení sezóny končí vo futbale.

„Úžasná 19-ročná kariéra,“ napísal Hamšík vo štvrtok na Facebooku. „Vyše sedemsto súťažných zápasov v kluboch, takmer 140 súbojov za reprezentáciu Slovenska. Padlo veľa – veľa gólov.“

Táto stránka vyžaduje Javascript.

Na čítanie prémiového obsahu potrebujete Javascript. Povoľte ho v nastaveniach prehliadača.

kAm%96 bd\J62C\@=5 A=2J>2<6C >256 2 C64@C5 `be:?E6C?2E:@?2= 2AA62C2?46D 7@C 9:D 4@F?ECJ 2 ?5 D4@C65 2 C64@C5 ae 8@2=D]k^ Am

kAm“$@446C H2D >J =@G6[ >J A2DD:@? 2?5 >J ;@3 E@ H9:49 x 82G6 6G6CJE9:?8[” 96 HC@E6]k^ Áno

kAmw2>ší< 42AE2:?65 $=@G2<:2 E@ :ED @?=J (@C=5 rFA 2AA62C2?46 2E E96 a_`_ E@FC?2>6?E:? $@ FE9 p7C:42[ H96C6 E96 $=@G2<D 6=:>:?2E65 5676?5:?8 492>A:@? xE2=J 2?5 C624965 E96 C@F?5 @7 `e]k^ Áno

kAm(:E9 w2>ší<[ $=@G2<:2 2=D@ BF2=:7:65 7@C E96 a_`e 2?5 a_a_ tFC@A62? r92>A:@?D9:AD] w6 C6E:C65 7C@> :?E6C?2E:@?2= D@446C 2 J62C 28@]k^Am

kAmpE 4=F3=6G6=[ 96 >256 E96 3:886DE >2C< 2E xE2=:2? 4=F3 }2A@=:[ H96C6 96 DA6?E 9:D 36DE J62CD 7C@> a__f\`h]k^ Áno

kAmw6 D4@C65 `a` 8@2=D 7@C }2A@=:[ >@C6 E92? s:68@ |2C25@?2[ 2?5 A=2J65 2 C64@C5 da_ 82>6D 7@C E96 $6C:6 p 4=F3[ H:??:?8 E96 xE2=:2? rFA EH:46]k^ Áno

kAmw6 2=D@ A=2J65 7@C $=@G2? qC2E:D=2G2 😕 9:D ?2E:G6 $=@G2<:2[ xE2=:2? 4=F3 qC6D4:2[ r9:?6D6 E62> s2=:2? !C@ 2?5 $H65:D9 4=F3 v@E96?3FC8] w6'D 4FCC6?E=JH:E9 %C23K@?DA@C :? %FC<6J[ H96C6 96 H@? E96 =628F6 =2DE D62D@?]k^ Áno

k9C ^m

kAmp! D@446Ci k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^9F3^$@446CQm9EEADi^^2A?6HD]4@>^9F3^$@446Ck^2m 2?5 k2 9C67lQ9EEADi6 >^p CEDQm9EEADi^^EH:EE6C]4@>^p!0$A@CEDk^2mk^Am

Copyright 2023 Associated Press. Všetky práva vyhradené. Tento obsah nesmie byť publikovaný, vysielaný, prepisovaný alebo redistribuovaný bez povolenia.

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close