Hlavné správy

CMS Slovakia: Vrátenie daní z CO2


Zobrazenia príspevku:
0

Autor: Natália Genoková, Spolupracovník v CMS Slovensko

Spoločnosti, ktoré sú predmetom Programu obchodovania s emisiami skleníkových plynov a ktorým sú počas päťročného obchodného obdobia 2008 – 2012 pridelené emisie bezplatne v súlade s Vynútiteľnosťou Slovenska 2003/87 / ES, môžu vyberať peniaze z nelegálneho CO2. Daň od príslušných úradníkov do 12. apríla 2021.

Aj keď smernica 2003/87 / ES (v znení zmien a doplnení z roku 2011) v zásade stanovuje, že pridelenie emisných kvót by malo byť „bezplatné“, niektoré členské štáty EÚ ukladajú platby za emisie so zdanením CO2. Výsledkom je, že nielen slovenské právo bolo v rozpore s právom EÚ. Rovnaký problém sa týka aj ďalších členských štátov EÚ.

Slovenské spoločnosti, ktoré počas tohto päťročného obdobia obchodovania zarábajú zadarmo emisie, zaplatili za zdaňovacie obdobie od 1. januára do 31. decembra 2011 80% daň z CO2, ktorú zaviedol sporný § 51 písm. B) zákona č. 595 / o daniach z príjmov. 2003. V mnohých prípadoch išlo o sumy v rozmedzí šesťbodového eura.

Kľúčové dôsledky rozsudku Európskeho súdneho dvora

Zlom nastal 12. apríla 2018, keď Európsky súdny dvor (ESD) vo svojom rozsudku vo veci C-302/2017 rozhodol, že zdaňovanie slovenských emisných platieb v roku 2011 bolo v rozpore s pravidlami EÚ. Európsky súdny dvor rozhodol, že 80% dane z CO2 uvalenej na bezplatné platby za emisie stráca takmer celú finančnú hodnotu podnikových platieb za emisie.

80% daň z CO2 uvalená na bezplatné pridelené platby za emisie spoločnostiam, ktoré stratili takmer celú finančnú hodnotu platieb za emisie

Výsledkom je, že spoločnosti sa menej obávajú znižovania emisií skleníkových plynov. Namiesto podniknutia krokov na zníženie emisií skleníkových plynov spoločnosti previedli takmer všetky zisky z predaja a skladovania emisných certifikátov do slovenskej štátnej pokladnice. Aj keď dane z platieb za emisie nie sú priamou daňou, tieto takzvané sekundárne poplatky nie sú v súlade s smernicou 2003/87 / ES.

READ  V nadchádzajúcich voľbách sa hodlá zúčastniť historicky vysoký počet Slovákov žijúcich v zahraničí

Právo na vrátenie nezákonne vyrubenej dane z CO2

Spoločnosti, ktoré nezákonne zaplatili daň z CO2 za zdaňovacie obdobie od 1. januára do 31. decembra 2011, môžu svoje peniaze stále vrátiť. Za týmto účelom musia predložiť žiadosť o vrátenie platby príslušným orgánom do 12. apríla 2021. Lehota je 12. apríla 2021, pretože o náhradu škody je možné požiadať tri roky (rozsudok Súdneho dvora z 12. apríla 2018).

Úroky z omeškania

Spoločnosti môžu mať nárok na úrok z omeškania z dôvodu oneskorenej platby dane, pretože nezákonne zaplatená daň z CO2 spĺňa zákonnú definíciu platiteľa dane (t. J. Presahuje základ dane).

Záver

Aj keď právo na vrátenie dane z CO2 zaplatené za zdaňovacie obdobie od 1. januára do 31. decembra 2011 už slovenské daňové zákony zakazujú, je možné požiadať o vrátenie dane podľa zákona o zodpovednosti štátu za škodu. Vykonaním úradnej moci.

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close