Hlavné správy

Defence Brief II Slovakia (november 2022 – jún 2023) – Slovensko

Spojenia

Prevádzkové prostredie a analytika

Počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje tento bezpečnostný prehľad II (november 2022 – jún 2023), prekročilo hranicu z Ukrajiny na Slovensko 592 760 osôb, čím sa ich počet od začiatku ozbrojeného konfliktu vo februári 2022 zvýšil na takmer 1,5 milióna. Do 30. júna 2023 získalo na Slovensku štatút dočasnej ochrany 111 822 utečencov z Ukrajiny.

Slovenská vláda naďalej reaguje na masívny prílev utečencov veľkoryso a solidárne. Počiatočný výnimočný stav v roku 2022 sa vyvinul smerom k situácii v roku 2023, ktorá sa čoraz viac vyznačuje významom začlenenia utečencov do národných a miestnych verejných služieb a vo všeobecnosti ich sociálno-ekonomickým začlenením do hostiteľskej spoločnosti na Slovensku. Toto obdobie, opísané v Security Brief II, zaznamenalo pokrok aj výzvy.

UNHCR naďalej monitoruje ich situáciu a potreby 3 prostredníctvom profilovania a monitorovania ochrany, 1 hodnotenia na základe oblasti, 2 a skupinových diskusií s utečencami. Tento dokument Security Brief II syntetizuje a analyzuje zistenia týkajúce sa prístupu k zdraviu, zamestnaniu a vzdelaniu doplnené o ďalšie zdroje údajov. Načrtáva reakciu UNHCR a jeho partnerov, ktorí podporujú vládu Slovenska pri riešení nedostatkov a výziev. Napokon poskytuje odporúčania na posilnenie prístupu utečencov k právam a možnosti začlenenia.

  1. UNHCR, Profilovanie a monitorovanie regionálnej bezpečnosti: Bezpečnostné riziká a potreby utečencov z Ukrajiny; Medzi novembrom 2022 a júnom 2023 sa uskutočnilo 3 859 bezpečnostných profilovacích a monitorovacích rozhovorov (zahŕňajúcich 7 941 členov domácnosti). Z dôvodu metodických obmedzení nemusia byť výsledky nevyhnutne reprezentatívne pre celú populáciu utečencov z Ukrajiny na Slovensku a ich situáciu.
  2. UNHCR, REACH (2023), Plošné hodnotenie Slovensko: február 2023.
  3. UNHCR (2023), Analýza skupinových diskusií s utečencami o sociálnej ochrane a peňažnej pomoci: júl 2023; UNHCR (2023), Analýza skupinových diskusií s utečencami na Slovensku: jún 2022 – jún 2023 [Manuscript in preparation].
  4. UNHCR, Profilovanie a monitorovanie regionálnej bezpečnosti: Bezpečnostné riziká a potreby utečencov z Ukrajiny.
READ  Minister podpísal Rozkaz na vykonávanie celoročnej ochrany šedého vlka na Slovensku

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close