Ekonomika

Európske voľby: ďalšia kapitola Slovenska | GLOBSEC

Verejná diskusia na tému „Európske voľby: Ďalšia kapitola pre Slovensko“ organizovaná GLOBSEC v rámci projektu EUact2 sa konala 15. mája 2024 v Bratislave na Slovensku.

Menej ako mesiac pred európskymi voľbami je naliehavé diskutovať o význame volebnej účasti ako prvku demokracie, ktorý treba zachovať, najmä v dnešnom kontexte zložitých vnútorných a vonkajších výziev. Orientované na udalosti Pozrite sa späť na 20 rokov členstva Slovenska v EÚ a odpovedzte si na kľúčovú otázku: Aká bude ďalšia kapitola Slovenska po týchto voľbách? Hlavný text z Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana ČaputováObohatilo diskusiu.

V areáli Univerzity Komenského sa zišlo celkovo 166 ľudí (115 žien (70 %) a 51 mužov (30 %)) z viac ako piatich rôznych krajín. Publikum tvorili veľvyslanci, zástupcovia medzinárodných organizácií, mimovládnych organizácií a akademici, ako aj mladí študenti, o ktorých budúcnosti sa rozhodne v najbližšom období. Všetci rečníci sa zhodli, že účasť mládeže bude dôležitou súčasťou týchto volieb.

Privítali sa Marian Zohar, dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, zdôraznil, že Európska únia je domovom Slovenska a miestom, kde môže mať malá krajina silný hlas na medzinárodnej scéne. Pokračoval Robert Wass, zakladateľ a prezident GLOBSEC. Hoci oslavoval 20 rokov Slovenska v EÚ a označil ho za obdobie bezprecedentnej prosperity, slobody a posilnenej suverenity, upozornil, že tieto výhody jednoducho nie sú zaručené. Skôr ich treba chrániť a podporovať. Pán Vaz je optimistický, pokiaľ ide o odolnosť EÚ v dnešných zložitých a kritických časoch, keďže doterajšie úspechy Únie ukázali jej schopnosť stať sa silnejšou.

Hlavný prejav predniesla prezidentka SR Susana Kaputová. Vo svojom inšpiratívnom prejave zdôraznil, že všetci čelíme ťažkým časom a že ochrana európskej demokracie s jej základnými hodnotami a princípmi je absolútne životne dôležitá zodpovednosť pre každého. EÚ označil za príbeh s otvoreným koncom, v ktorom majú svoju úlohu všetky členské štáty EÚ. Zároveň zdôraznil, že ide o program s jasnými princípmi a hodnotami, ktoré by sme mali rešpektovať.

READ  Nemecké víza: Nemecké národné a turistické víza sú pre Indov lacnejšie

Po prejave prezidenta nasledovala panelová diskusia Denisa Hopková, novinárka Aktuality.sk, v ktorej sa štyria hlavní rečníci podelili o svoje skúsenosti a postrehy, skúmali príčiny a dôsledky nízkej volebnej účasti na Slovensku a venovali sa tomu, kde si predstavujú Slovensko v najbližších rokoch. Najprv, Vladimír Sucha, vedúci Delegácie Európskej komisie na Slovensku, pripomína obdobie pred vstupom do EÚ. Pripomenul prítomným, že Európska únia nie je len vzdialenou inštitúciou v Bruseli, ale zahŕňa aj Slovensko s vlastnými ministrami a zástupcami zapojenými do rozhodovacieho procesu. Upozornil, že menšie krajiny majú z EÚ často väčší úžitok v porovnaní s ich príspevkami, pričom ako dôvod uviedol výrazný ekonomický rast Slovenska od vstupu do EÚ.

Najbližších päť rokov so sebou prinesie mnoho ďalších kríz a veľkých rozvratov a Slovensko ako malý štát môže byť odolnejšie a prosperujúce len vďaka zodpovednému členstvu v EÚ. Jozef Bátora, profesor Katedry politológie Univerzity KomenskéhoSlovensko poukázalo na výhody
Zo stabilného a prosperujúceho prostredia v rámci EÚ. Vzhľadom na zložitosť EÚ ako inštitúcie môže občianska výchova a dobre štruktúrovaná reforma kurikula zohrávať dôležitú úlohu. To znamená zvýšiť záujem občanov, získať viac vedomostí a porozumenia, ale čo je dôležitejšie, podporiť skutočný pocit spolupatričnosti k EÚ a účasť na európskej integrácii.

Zuzana Hozlárová, predsedníčka Študentskej rady pre vysoké školy, zdôraznil, že je dôležité uznať výhody EÚ, najmä slobodu pohybu, ich porovnaním s krajinami mimo EÚ. Vyzdvihol potenciál mládeže a podčiarkol potrebu politík, ktoré túto populáciu zapoja. Za najdôležitejšie otázky budúcnosti označil bezpečnosť a slobodu prejavu a zdôraznil úlohu EÚ pri zabezpečovaní týchto slobôd.

nakoniec, Marek Mach, aktivista a zakladateľ Mladí ozdiskutovali o význame rozvoja strategickej spolupráce s občianskou spoločnosťou. Presadzoval posun od centrálne plánovanej komunikácie ku komunikácii špecificky prispôsobenej rôznym krajinám, kultúram a kontextom. Vyzdvihol veľký potenciál Slovenska na svetovej scéne a potrebu efektívneho pretavenia tohto potenciálu do reality a vyjadril nádej do budúcnosti Slovenska.

READ  Moskva „vedela“ o plánoch Kyjeva postaviť „špinavú bombu“: šéf obrany

Účastníci mali možnosť vypočuť si veľmi rôznorodé a inšpiratívne slová a aktívne sa zapojiť do diskusie svojimi otázkami prostredníctvom platformy Sli.do. Diskusia bola odvysielaná aj na sociálnych sieťach.

Kľúčové poznatky:

  • Členstvo Slovenska v EÚ výrazne prispelo k jeho ekonomickej prosperite, zlepšeniu životnej úrovne a posilneniu suverenity.
  • EÚ teraz čelí existenčnej hrozbe a budovanie a udržiavanie demokratických hodnôt je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.
  • Je veľmi potrebné aktívne sa zúčastňovať na voľbách a používať svoj hlas a zlepšiť budúcu komunikáciu a vzdelávanie v európskych iniciatívach.
  • Napriek tomu, že je Slovensko malou krajinou, môže sa vyjadriť k zásadným otázkam a brániť svoje národné záujmy v Európe. Môže použiť dostupné prostriedky na presvedčenie a vyjednanie svojej pozície.
  • Zapojenie mládeže do tohto procesu je nevyhnutné a bude rozhodujúcim faktorom budúceho rozvoja Únie.
  • Príspevok Slovenska do EÚ by mal byť taký silný ako výhody členstva.

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close