Ekonomika

Írsko je na tom s recykláciou plastov najhoršie v EÚ

Čo sa týka recyklácie plastov, Írsko je na konci krajín EÚ.

Napriek hrozbám pre biodiverzitu, morský život a množstvo skleníkových plynov produkovaných plastmi sa množstvo vyprodukované na osobu v celej EÚ za posledné desaťročie zvýšilo.

Nedávne údaje Eurostatu, oddelenia Európskej komisie na analýzu údajov, ukazujú, že každý človek žijúci v EÚ vyprodukuje v priemere 34,6 kg plastového odpadu z obalov, ale len 13 kg sa recykluje.

Írsko je na tom horšie ako iné krajiny, kde sa recykluje menej ako tretina. V Írsku sa recykluje menej ako 30 % plastov, horšie sú na tom len Maďarsko, Dánsko, Francúzsko a Malta. Údaje ukazujú, že len desatina plastov na Malte sa recykluje.

Naopak, Holandsko je na prvom mieste v zozname recyklovaných plastov v celej EÚ, ale na prvom mieste je len 57 %, čo naznačuje rozsah recyklačných problémov. Slovensko, Litva, Španielsko, Bulharsko a Cyprus sú na úrovni 50 % alebo lepšie. Priemerná miera za EÚ ako celok je 38 %, uviedol Eurostat.

V rokoch 2010 až 2020 sa podľa údajov zvýšilo množstvo vyprodukovaného odpadu z plastových obalov na obyvateľa o 23 % alebo 6,5 kg.

„Množstvo recyklovaných odpadov z plastových obalov za rovnaké obdobie vzrástlo o 32 %, resp. 3,2 kg. Napriek tomuto pokroku sa množstvo nerecyklovaných plastových obalov od roku 2010 zvýšilo o 3,4 kg na obyvateľa. Absolútny objem odpadov z plastových obalov vzniká “, uviedol Eurostat.

Podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj alebo OECD majú plasty významnú uhlíkovú stopu, ktorá predstavuje 3,4 % celosvetových emisií skleníkových plynov.

READ  Antivírusové vakcíny pomáhajú zvyšovať dôveru v globálnu ekonomiku, Health News, ET Healthworld

„V roku 2019 vyprodukovali plasty 1,8 miliardy ton emisií skleníkových plynov – 3,4 % celosvetových emisií – pričom 90 % týchto emisií pochádza z ich výroby a premeny z fosílnych palív, čo predstavuje 4,3 miliardy ton emisií,“ uvádza OECD.

Vo svojej správe zo začiatku tohto roka OECD uviedla, že svet produkuje dvakrát viac plastového odpadu ako pred dvoma desaťročiami, pričom veľká časť z nich končí na skládkach, spaľuje sa alebo sa vyluhuje do životného prostredia a iba 9 % sa úspešne recykluje.

Viac ako 120 krajín má zákazy a dane na jednorazové plasty, ale podľa OECD nerobí dosť pre zníženie celkového znečistenia. Dodal, že väčšina predpisov sa obmedzuje na položky, ako sú plastové tašky, ktoré tvoria malý podiel plastového odpadu a sú účinnejšie pri znižovaní odpadu ako pri obmedzovaní spotreby plastov.

Iný odpad z obalov

Pokiaľ ide o celkový odpad z obalov, papier a lepenka predbiehajú plasty a iné materiály, ukazujú údaje Eurostatu.

V roku 2020 sa odhaduje, že na osobu v EÚ vznikne viac ako 177 kg odpadov z obalov. Toto množstvo sa pohybuje od 66,0 kg na občana v Chorvátsku po 225,8 kg na občana v Nemecku.

Papier a lepenka tvoria viac ako 41 %, plasty 19,5 %, sklo viac ako 19 %, drevo 15 % a kov viac ako 5 %.

Od roku 2009 do roku 2020 došlo k nárastu celkového objemu vyrobených obalových materiálov o 20 %, teda o viac ako 13 miliónov ton.

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close