Ekonomika

Odhadované emisie skleníkových plynov v hospodárstve EÚ klesli o 4 %

Emisie skleníkových plynov (GHG) všetkých ekonomických sektorov v celej Európskej únii (EÚ) klesli v štvrtom štvrťroku (Q4) 2022 v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 4 %.

Odhady zverejnené Eurostatom ukazujú, že celkové emisie skleníkových plynov v EÚ klesli z 978 miliónov ton ekvivalentu oxidu uhličitého (CO2) (CO2e) v 4. štvrťroku 2021 na 938 miliónov ton CO2e v roku 2022.

Tieto odhady Eurostatu, založené na ekonomickej aktivite a hrubom domácom produkte (HDP), ukazujú 1,5 % nárast HDP EÚ oproti úrovniam z roku 2021 v 4. štvrťroku minulého roka.

V porovnaní so štvrtým štvrťrokom 2019 pred pandémiou klesli emisie skleníkových plynov v rámci celého hospodárstva EÚ o 6 % z 994 miliónov ton CO2e na 938 miliónov ton CO2e.

Zdroj: Eurostat

Výrobný sektor a sektor bývania sa podieľajú na väčšine emisií skleníkových plynov v EÚ v 4. štvrťroku 2022 po 21 %, po ktorých nasleduje dodávka elektriny a plynu (20 %); poľnohospodárstvo (13 %); a doprava a skladovanie (11 %).

Emisie skleníkových plynov sa znížili v šiestich z deviatich hospodárskych sektorov EÚ, pričom sektor distribúcie elektriny, plynu, pary a klimatizácie zaznamenal výrazný pokles o -9,7 %.

Len tri sektory EÚ zaznamenali nárast emisií: doprava a skladovanie (+7,0 %); služby (+1,6 %); a ťažba nerastných surovín (+1,0 %), uviedol Eurostat.

Odhadované hodnoty emisií

Odhady založené na ekonomickej aktivite ukazujú, že 23 krajín EÚ zaznamenalo pokles emisií skleníkových plynov v Q4 2022 pre Írsko (+12,3 %); Lotyšsko (+6,8 %); Malta (+6,4 %); a Dánsko (+1,9 %).

Skupine krajín, ktorých emisie sa v 4. štvrťroku 2022 zvýšili, sa podľa odhadov Eurostatu zvýšil aj HDP v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Spomedzi 23 krajín EÚ, ktoré znížili emisie skleníkových plynov, najväčší pokles zaznamenalo Slovinsko (-15,9 %); Holandsko (-9,9 %); a Slovensko (-6,9 %).

READ  Slovenský premiér vyzýva nemeckú kancelárku, aby podporila ukrajinskú iniciatívu EÚ: vyhlásenie
Zdroj: Eurostat

Päť z 23 krajín s HDP – Estónsko, Luxembursko, Litva, Fínsko a Švédsko – znamená, že väčšine členských štátov EÚ sa podľa Eurostatu podarilo znížiť emisie a zároveň zvýšiť HDP.

Emisie skleníkových plynov v Írsku

Po zverejnení TD strany zelených Brian Leddin na sociálnej sieti uviedol: „Tieto čísla sú pokusom Eurostatu odhadnúť zmeny v emisiách skleníkových plynov na základe ekonomickej aktivity vrátane rastu HDP“.

Centrálny štatistický úrad (CSO) v Írsku však na odstránenie „deformujúcich účinkov nadnárodných korporácií“ používa skôr hrubý národný dôchodok (HND) než HDP.

Odhady emisií z leteckej dopravy sú zahrnuté v štatistike Eurostatu, ale nie sú zahrnuté v národných inventároch.

„Ciele jednotlivých členských štátov ich nepokrývajú. Riešia sa na úrovni EÚ,“ uviedol na sociálnej sieti.

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close