hospodárstvo

Predseda podpísal pozmeňujúci a doplňujúci návrh o odklade priamych inkas pre prevádzkovateľov hazardných hier

Prevádzkovatelia hier by mali dostať odložené platby poplatkov.

Vyplýva to z návrhu zákona o určitých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti týkajúcich sa rozšírenia nového koronavírusu. Právny štandard podpísal v pondelok 15. júna prezident Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Nadobúda účinnosť dňom jeho vyhlásenia.

Prevádzkovatelia určitých druhov hazardných hier vyplácajú jednorazové sumy, ktoré sa vyplácajú bez ohľadu na výšku vkladov v hre a realizáciu výnosov, pričom ich činnosť bola ukončená rozhodnutím predsedníctva verejné zdravie Slovenskej republiky. Podľa údajov Úradu pre reguláciu hazardných hier prevádzkovatelia takýchto hazardných hier, z ktorých sa vyplácajú jednorazové platby, museli za tento rok do štátneho rozpočtu zaplatiť takmer 100 miliónov eur. , K 30. aprílu tohto roku boli povinní zaplatiť polovicu tohto poplatku, v skutočnosti len zaplatením 25 miliónov eur z dôvodu ukončenia prevádzky. Druhá polovica platobných predpisov do štátneho rozpočtu musí byť zaplatená do 31. augusta 2020. Technické vybavenie sa môže používať výhradne v kamenných prevádzkach, najmä iba v herniach a kasínach.

Ministerstvo financií (MF) SR reaguje na túto situáciu tým, že im umožňuje odložiť platbu odvodov. << Navrhuje sa odložiť platbu inkasa odložením lehôt splatných v období pandémie do nadobudnutia účinnosti tejto novely zákona do konca septembra 2020 a lehôt na úhradu inkasa od dátumu nadobudnutie účinnosti tohto zákona do 31. augusta 2020. do konca decembra 2020 “, ministerstvo financií vysvetlilo tento návrh v dôvodovej správe. Odklad platby poplatkov sa však poskytne od všetkých prevádzkovateľov hazardných hier za komerčných podmienok, t. j. od nich sa bude požadovať zaplatenie úroku za obdobie odkladu v súlade s oznámením Komisie o revízii metódy stanovovania referenčných sadzieb; a aktualizácia.

Odklad nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy

Podľa Ministerstva financií Slovenskej republiky nebude mať odklad odvodov vplyv na rozpočet verejnej správy, a to ani z hľadiska cash flow na ročnom základe, pretože konečný termín na zaplatenie odvodov je do konca tohto roka.

„Nedôjde k strate výnosov z priameho inkasa za predpokladu, že všetci prevádzkovatelia hazardných hier sú schopní platiť inkasá v plnej výške a že žiadny prevádzkovateľ nebude v konkurze. Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na „podnikateľské prostredie, pretože umožní prevádzkovateľom hazardných hier prekonať časový rozdiel v príjmoch odložením záväzkov,“ očakáva ministerstvo.

Návrh zákona tiež rieši praktické problémy pri implementácii už prijatých finančných opatrení na zmiernenie následkov koronárnej krízy. Týkajú sa úpravy definície dlžníka v prípade odkladu splácania úveru malému alebo strednému podniku. Právna forma bankovej záruky na všeobecnú záruku sa mení aj v prípade finančnej pomoci malým, stredným a veľkým podnikom vo forme záruk za úvery poskytované komerčnými bankami.

Taktiež sa predĺži lehota na zverejnenie presných špecifikácií použitia dane z príjmu. „Okrem toho sa od príjemcov, ktorí podliehajú povinnosti audítora nechať auditovať svoje účty v roku 2019, vyžaduje, aby zároveň zverejnili správu audítora. Ak sa nedodrží konečný termín, napríklad 2021“, uvádza sa v návrh komisií Národnej rady Slovenskej republiky.

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close