Hlavné správy

Riziká „roztriešteného“ regulačného systému na Slovensku

Audit na Slovensku zistil, že súčasný systém úradnej kontroly potravín je účinný len čiastočne.

Úradné kontroly v potravinovom reťazci sú roztrieštené, kompetencie dozorných orgánov sú nedostatočne definované, prekrývajú sa a povinnosti jednotlivých agentúr nie sú ustanovené zákonom.

Vyplýva to z hodnotenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. NKU uviedol, že súčasné rozdelenie zručností nie je udržateľné a krajina sa musí postarať o to, aby existoval orgán, ktorý dohliada na potravinové obmedzenia.

Zodpovednosti sú rozdelené medzi Štátnu živočíšnu a potravinovú správu v pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva a Úrad verejného zdravotníctva pod odborom zdravotníctva.

Volajte po zmene
Audítori našli v niektorých spoločnostiach „šedé oblasti“, ktoré ovplyvňujú účinnosť úradných kontrol. Chýbali aj moderné systémy na včasné zdieľanie informácií o zistených nedostatkoch či porušení pravidiel.

28 noviel zákona o potravinách ovplyvnilo netransparentnosť celého systému. Národná stratégia bezpečnosti potravinového reťazca nebola od roku 2013 aktualizovaná, takže nové výzvy, priority a ciele v potravinovej bezpečnosti neboli definované.

Podpredsedníčka NKÚ Henrieta Crkoňová uviedla, že nedostatok komplexného pohľadu na bezpečnosť v celom dodávateľskom reťazci poškodzuje cielenosť a efektívnosť úradných kontrol potravín.

„Z praxe vyplýva nedostatočná komunikácia najmä medzi rezortom pôdohospodárstva a zdravotníctva. Hoci Európska únia neurčila pre členské štáty žiadny konkrétny model úradnej kontroly bezpečnosti potravín, väčšina z nich má systém, ktorý kontroluje celý potravinový reťazec v rámci tzv. štátny orgán,“ povedal.

„Konečným výsledkom integrovaného systému úradnej kontroly potravín by malo byť systematickejšie, transparentnejšie a komplexnejšie vykonávanie úradných kontrol v celom potravinovom reťazci a redukcia takzvaných šedých zón.“

Analýza potravín na Cypre
Medzitým na Cypre vydalo Štátne všeobecné laboratórium svoju výročnú správu za rok 2022.

Existuje 32 národných programov kontroly, monitorovania a monitorovania potravinárskych výrobkov vrátane falšovania mäsa a rýb a mikrobiologickej kvality.

READ  UNHCR Slovensko: Funkčné zlepšenie situácie utečencov na Ukrajine (24. marca 2022) - Slovensko

Len 1,5 percenta z viac ako 1000 vzoriek nevyhovovalo mikrobiologickým kritériám. Odber vzoriek zistil salmonelu v piatich výrobkoch zo surového mäsa a listériu v dvoch balených sendvičoch, dvoch párkoch a jednej údenej rybe. V roku 2022 bolo analyzovaných 84 vzoriek rýb na histamín, najmä dovezený. Bol objavený neuspokojivý nový tuniak.

Dvadsaťpäť vzoriek mäsových výrobkov bolo analyzovaných na falšovanie. V dvoch vzorkách boli zistené malé koncentrácie iného mäsa. Testovaných bolo aj 25 vzoriek mliečnych výrobkov a tri nevyhoveli zákonu. Celkovo bolo testovaných 51 vzoriek rýb a deväť nevyhovelo, pretože obsahovali iné druhy ako tie, ktoré sú uvedené na obale.

(Ak sa chcete prihlásiť na bezplatný odber správ o bezpečnosti potravín, Kliknite tu.)

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close