Technológie

SAV – Novinky – Vláda SR prijala zákony o SAV a VVI

26. 5. 2021 | 2136 návštev

Zákon vlády Slovenskej republiky č. 133/2002 vykonané zmeny. Slovenskej akadémie vied a zákona č. V roku 243/2017. Verejný výskumný ústav prezentovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom zasadnutí v stredu 26. apríla. Inštitúcie prispievajúce do štátneho rozpočtu a verejné výskumné inštitúcie.

Štátny tajomník ministerstva školstva Ľudovít Paulis na stretnutí s novinármi vysvetlil potrebu novelizácie oboch zákonov a zdôraznil, že súčasná vláda sa vo svojom poslaní zaväzuje dokončiť transformáciu SAV.

„Zákon o SAV bude po novom len určovať Slovenskú akadémiu vied, jej úlohy, interné procesy či spôsoby formovania vedenia. Všetky procesy súvisiace s inštitúciami SAV prejdú do zákona o VVÚ,“ dodal. Štátny tajomník Ľudovít Paulis vysvetlil, že proces premeny podnikov SAV na novú právnu formu bol v novom zákone VVI stanovený ako automatický a s redukciou byrokratických úkonov bez základného opodstatnenia.

Ak novely prejdú v parlamente v oboch čítaniach, účinnosť by mohli nadobudnúť od 1. novembra 2021. Systémy SAS budú mať 2 mesiace na to, aby sa pripravili na prechod, ktorý sa uskutoční 1. januára 2022.

Meniť ekonomickú formu firiem SAV na verejné výskumné spoločnosti, registrovať firmy SAV a vyhodnocovať výskumné aktivity, spolupracovať s univerzitami a stať sa súčasťou ekosystému, ktorý sa podieľa na rozvoji podnikania a inováciách. Očakáva sa aj výhoda v podobe sprístupnenia riadenia a strategického smerovania jednotlivých spoločností SAV verejnosti. Vo verejných výskumných ústavoch budú vo vedeckých a dozorných radách zastúpené externé prvky, pričom na úrovni SAV sa posilní úloha verejnosti posilnením právomocí vedeckej rady, z ktorej polovicu (-1) bude voliť p. Štátna rada SR pre vedu, techniku ​​a inovácie.

Predseda SAV Pavol Šajgalík na stretnutí s novinármi zdôraznil, že transformácia podnikov SAV na VVI je veľmi výraznou zmenou, keďže podniky SAV sa namiesto správcov majetku stanú vlastníkmi majetku. „Tu by som chcel podotknúť, že nehospodárime len s nehnuteľným majetkom, myslím si, že spravujeme nehnuteľný majetok veľmi dobre, čoho dôkazom je aj zámok v Smolinise. Toto je príklad toho, ako môže štátna agentúra spravovať verejný majetok. Tam je spojenie s tým, ale čo je dôležitejšie duševné vlastníctvo, Spravujeme. Pavol Sajgalik vysvetlil, že v prípade vedecko-výskumných inštitúcií je duševné vlastníctvo najmä konečným produktom vedeckej práce.

READ  Tamer: 1994 Sandcastle musí ísť hlbšie, aby naplnil svoju inšpiráciu Resident Evil.

„Môžeme to realizovať tak, že svoje duševné vlastníctvo investujeme napríklad do spoločných podnikov a so súkromnými investormi vieme založiť firmy, ktoré prispejú k inovácii slovenskej politiky. Vnímame obrovskú príležitosť. Množstvo firiem SAV, ktoré dokážu riadiť ich duševné vlastníctvo efektívne a zodpovedne,“ naliehal šéf SAV.

Transformáciu SAV prvýkrát schválil Snem SAV v roku 2013. Zablokovaný prechod z roku 2018 vníma Pavol Šajgalík ako skúsenosť, ktorá veľa naučila celú SAV a dala možnosť plnohodnotne sa na proces pripraviť.

„Dnes by som sa chcel osobitne poďakovať štátnemu tajomníkovi Judovidovi Polisovi za jeho trpezlivú účasť na rokovaniach snemu SAV. Spolupráca s ministerstvom školstva je naozaj výnimočná. Tvrdo sme na tom pracovali. aj keď máme 2 mesiace na to, aby sme sa na prechod pripravili, sme si istí, že ho zvládneme, máme primerané očakávania,“ Zakončil šéf SAV.

Spracovala Katarína Kaliková

Foto: Joseph Petrick

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close