Hlavné správy

Ako často konzultovali Európania lekára v roku 2021? – Produkty Eurostat novinky

Pandémia COVID-19 vystavila lekárov vážnemu tlaku a ovplyvnila prístup ku konzultáciám v mnohých špecializáciách, ktoré nesúvisia s COVID-19. V roku 2021 sa frekvencia lekárskych konzultácií medzi členmi EÚ značne líšila. Priemerný počet lekárskych konzultácií na občana sa vo väčšine členských štátov EÚ pohyboval od 3,5 do 7,8 (okrem Malty, kde údaje neboli k dispozícii).

Spomedzi členov EÚ malo najvyšší priemerný počet lekárskych prehliadok Slovensko, ktoré zaznamenalo 11,0 poradní na občana, nasledovalo Nemecko (9,6), Maďarsko (9,5), Holandsko (8,6) a Česká republika (7,8).

Na druhej strane najnižší priemer lekárskych konzultácií bol zaznamenaný vo Švédsku (2,3 konzultácie na občana), Grécku (2,7), Portugalsku (3,5), Dánsku (3,8), Fínsku a Estónsku (obe 4,1).

Zdrojový súbor údajov: hlth_hc_phys2

V porovnaní s ročným priemerom 2018 – 2020 sa priemerný počet návštev u lekára znížil v 19 z 24 členských štátov EÚ, za ktoré boli dostupné údaje. Výnimkou boli Lotyšsko s 5 % nárastom, Slovensko, Poľsko a Rakúsko (+3 %) a Česká republika (+1 %).

Najväčší pokles priemerného počtu lekárskych konzultácií bol zaznamenaný v Taliansku (-39 %), Litve (-24 %), Španielsku (-20 %), Estónsku (-19 %) a Maďarsku (-8 %).

READ  Slovensko predĺži dočasnú ochranu pre ukrajinských utečencov do marca 2024

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close