Ekonomika

Lotyšský HDP na obyvateľa je tri štvrtiny priemeru EÚ / článok

Informácie pochádzajú z rýchlych odhadov parity kúpnej sily a HDP na rok 2022, ktoré zverejnil Eurostat 23. marca.

Údaje ukazujú podstatné rozdiely medzi členskými štátmi EÚ z hľadiska HDP na obyvateľa, ktorý sa používa na meranie ekonomickej aktivity. V roku 2022 zaznamenali Luxembursko a Írsko vyšší HDP na obyvateľa (o 161 % a 134 % vyšší ako priemer EÚ).

Nasledovali Dánsko (36 % nad priemerom EÚ), Holandsko (30 %), Rakúsko (25 %), Belgicko (21 %), Švédsko (19 %) a Nemecko (17 %).

Naopak najnižší HDP na obyvateľa zaznamenalo Bulharsko (41 % pod priemerom EÚ), Slovensko (33 %) a Grécko (32 %). Lotyšsko bolo piate najnižšie na zozname s HDP na úrovni 74 % priemeru EÚ (tj 26 % pod priemerom EÚ). Toto číslo je vyššie ako v roku 2021 ekvivalent 72 %.

Index HDP na obyvateľa, 2022

Foto: Eurostat

„Pri medzinárodných porovnávaniach údajov národných účtov, ako je napríklad HDP na obyvateľa, je žiaduce nielen vyjadrovať údaje v spoločnej mene, ale aj upravovať rozdiely v cenových hladinách. Ak sa tak nestane, dochádza k nadhodnoteniu úrovne HDP pre jednotlivé krajiny.“ s vyššími cenovými hladinami v porovnaní s krajinami s nižšími cenovými hladinami,“ vysvetlil Eurostat.

Švédsko, Nemecko, Fínsko, Malta a Francúzsko sú ďalšími členskými štátmi EÚ s HDP na obyvateľa nad priemerom EÚ. Taliansko, Slovinsko, Cyprus a Česká republika sú 10 % pod priemerom, zatiaľ čo Litva, Estónsko a Španielsko sú o 10 % až 20 % nižšie. Poľsko, Maďarsko, Portugalsko, Rumunsko, Lotyšsko a Chorvátsko majú HDP na obyvateľa o 30 % nižší ako je priemer EÚ, zatiaľ čo Grécko a Slovensko sú o 40 % nižšie. Bulharsko zaznamenáva HDP na obyvateľa 41 % pod priemerom EÚ.

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close