Veda

Naše Slnko nemusí byť také veľké, ako sme si mysleli: ScienceAlert

Hviezda v strede našej slnečnej sústavy – Slnko – môže byť oveľa menšia, ako si vedci myslia.

Tím dvoch astronómov teraz našiel dôkaz, že polomer nášho Slnka je o niekoľko percent tenší ako predchádzajúce analýzy.

Možno sa to nezdá veľa, ale mohlo by to znamenať obrovský rozdiel v tom, ako vedci chápu žiariacu guľu svetla, vďaka ktorej naša planéta bzučí životom.

Nové výsledky, ktoré v súčasnosti prechádzajú odborným hodnotením, sú založené na zvukových vlnách generovaných a zachytených vo vnútri horúcej plazmy vo vnútri Slnka, nazývaných „tlakové“ alebo p-módy. Ako škvŕkanie v žalúdku môžu byť tieto dunivé zvuky signál o zmene tlaku Beh vo vnútri solárneho čreva.

Podľa astrofyzikov Masao Takata z Tokijskej univerzity a Douglasa Gougha z Cambridgeskej univerzity umožňujú oscilácie v P-režime „dynamicky robustnejší“ pohľad na vnútro Slnka ako iné oscilujúce zvukové vlny.

Aby sme pochopili, čo to znamená, je najjednoduchšie predstaviť si Slnko ako zvoniaci zvon, hoci nie zvon, ktorý už raz zazvonil – to urobili vedci zo Stanfordskej univerzity. popísať Ako pri neustálom zasiahnutí „veľa malých čiastočiek piesku“.

všetok ten seizmický rozruch Výroba Milióny oscilujúcich zvukových vĺn alebo „módov“, ktoré vedci dokážu merať na diaľku.

Spolu s tlačením a ťahaním P-vĺn existujú aj vlny, ktoré sa odrážajú nahor a nadol pod vplyvom gravitačnej sily, nazývané G-módy, ktoré sa javia ako F-módy, keď sú blízko povrchu hviezdy. ,

Keď sa hviezdy stanú hustejšími, môžu sa objaviť ďalšie metódy, ktoré možno použiť na opis charakteristík objektu.

F-módy sú obzvlášť užitočné na štúdium horúcej plazmy víriacej vo vnútri Slnka, zatiaľ čo P-módy sú najužitočnejšie na zber ‚sférických harmonických‘ Slnka.

Je to preto, že p-režimy sú generované kolísaním tlaku Vo vnútri Slnka. Keď sa tieto vlny pohybujú smerom von, narážajú na povrch Slnka (jeho fotosféru) a opäť sa odrážajú dovnútra, keď cestujú cez turbulentnú plazmu, aby sa odrazili od ďalšej časti povrchu Slnka. Ak tak urobí, ukloní sa.

Kombináciou veľkého počtu týchto režimov je možné vytvoriť obraz štruktúry a správania Slnka.

Ktorý si však vybrať?

Tradičný referenčný model pre seizmický polomer Slnka je založený na F-módoch, pretože tieto boli prvýkrát merané.

Niektorí astronómovia však tvrdia, že F-módy nie sú úplne spoľahlivé, pretože nezasahujú až po okraj fotosféry Slnka. Namiesto toho „zľavia“ to, čo Takata a Gough nazývajú „fantómový povrch“.

p-režim, Podľa niektorých predchádzajúcich výskumovsiahajú ďalej, pretože sú menej citlivé na magnetické polia a poruchy v hornej hraničnej vrstve konvekčnej zóny Slnka.

Pri zakladaní polomeru Slnka na seizmických meraniach (a nie na viditeľnom svetle alebo tepelných výpočtoch), Takata a Gough tvrdia, že p-mód je správna cesta.

Ich výpočty využívajúce iba frekvencie v p-režime ukazujú, že polomer slnečného fotosféry je veľmi, veľmi o niečo menší ako štandardný solárny model.

Nezáleží na tom, aká malá je chyba, astrofyzička Emily Brunsden povedal na Alexa Wilkinsa Nový vedec TPrispôsobenie tradičnejších modelov na prispôsobenie sa takýmto zisteniam by nebola malá úloha.

„Dôvod ich rozdielu je ťažké pochopiť,“ povedal Brunsden. Povedal„Pretože sa práve teraz deje toľko vecí.“

Vyšiel predtlačový papier arXiv,

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close