Hlavné správy

Núdzový stav na Ukrajine | Prehľad UNHCR Slovakia Cash Protection Fact Sheet 2023 – Slovakia

Odkazy

Kľúčové štatistiky

UNHCR podporuje zraniteľných utečencov na Slovensku hotovostnou pomocou v roku 2023

Viac ako 16 000 ľudí využilo finančnú pomoc na ochranu

7 registračných stredísk v Bratislave, Žiline, Nidre, Michalovciach, Košiciach, Brešove a Poprade

67 % sponzorovaných utečencov tvoria ženy

25 % sponzorovaných utečencov sú osamelí rodičia

16 % utečencov tvoria starí ľudia, ktorým sa pomáha

96 % respondentov PDM* uviedlo, že sú spokojní s cieleným prístupom Cash k zraniteľným ľuďom.

UNHCR-UNICEF podporuje zraniteľných utečencov na Slovensku v roku 2023 (Cash for Protection)

UNHCR a UNICEF sa dohodli, že budú v roku 2023 pokračovať v podpore ukrajinských utečencov, osôb bez štátnej príslušnosti a štátnych príslušníkov tretích krajín postihnutých vojnou na Ukrajine a ďalších utečencov, žiadateľov o azyl a osôb bez štátnej príslušnosti na Slovensku v rámci Programu hotovostnej pomoci pre utečencov. Zraniteľnosť (Cash for Security). Hotovostný plán zameraný na zníženie bezpečnostných rizík, zníženie negatívnych mechanizmov zvládania a podporu základných potrieb je navrhnutý tak, aby pokrýval trojmesačné obdobie.

Kto si zaslúži peniaze na ochranu v roku 2023?

Peniaze na ochranu boli poskytnuté iba jednotlivcom a rodinám v zraniteľných situáciách. Do hotovostnej schémy boli braní do úvahy iba tí, ktorí splnili špecifikované kritériá.

Hlavné vplyvy na spôsobilosť:

  • Osoby vo veku 60 rokov a viac

  • Osamelí rodičia alebo opatrovatelia

  • Osoby s vážnym zdravotným stavom alebo postihnutím

  • Slobodné tehotné ženy

Ďalším zvažovaným prvkom je ekonomický dopad na použitých jednotlivcov a rodiny.

READ  Holandská kráľovná Máxima omračuje holandskou smaragdovou čelenkou na štátnom večierku na Slovensku

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close