Hlavné správy

Posilňovanie finančnej nezávislosti slovenských samospráv: politické poradenstvo

Slovensko má s takmer 3000 samosprávami jeden z najrozčlenenejších územných systémov v Európe. To zase spôsobuje vyššie prevádzkové náklady pre miestne samosprávy a zároveň obmedzuje potenciál úspor z rozsahu. Na slabé stránky súčasného systému upozornila vláda SR, ktorá požiadala Expertné centrum pre dobrú správu vecí verejných o vypracovanie koncepčného poradenstva na posilnenie finančnej nezávislosti miestnych a regionálnych samospráv a zlepšenie ich možností finančného hospodárenia.

V tejto súvislosti organizuje Centrum expertíz v dňoch 29. a 30. novembra v Bratislave sériu diskusií medzi odborníkmi Rady Európy, projektovými pracovníkmi a rôznymi slovenskými zainteresovanými stranami ako sú Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo financií SR, Asociácia hl. Mestá a komunity. Slovenska, Únii miest a obcí Slovenska, Únii samosprávnych krajov a Najvyššom kontrolnom úrade. Účelom stretnutí je identifikovať úzke miesta v národnej politike fiškálnej decentralizácie a možnosti zlepšenia situácie miestneho rozpočtu.

Táto aktivita je organizovaná v rámci integračného projektu Rady Európy – Európskej únie „Poskytovanie dobrej správy vecí verejných na Slovensku – II. fáza“V spolupráci s implementačným partnerom – MESA10.

READ  Nemocničné postele v niektorých častiach Slovenska boli vyhradené pre pacientov z Kovaitu

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close