Hlavné správy

Predčasné parlamentné voľby na Slovensku 2023: Záverečná správa volebnej hodnotiacej misie ODIHR

Predčasné parlamentné voľby na Slovensku v roku 2023 boli konkurenčné a pluralitné, s rešpektovaním základných práv a slobôd, no hoci mali súťažiaci rovnaké podmienky kampane, súťažili vo vysoko polarizovanom prostredí. Voľby boli riadené efektívne, ale dohľad nad financovaním kampane a mechanizmy riešenia volebných sporov by mohli využiť ďalšie zlepšenia na zvýšenie zodpovednosti.

Toto sú niektoré z kľúčových zistení záverečnej správy o voľbách z 30. septembra, ktorú zverejnil Úrad OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR). Správa obsahuje 24 odporúčaní na podporu úsilia o ďalšie zosúladenie volieb so záväzkami OBSE a inými medzinárodnými záväzkami a normami pre demokratické voľby.

Medzi kľúčové odporúčania patria:

  • jasne definovať a vymedziť právomoci a funkcie ministerstva vnútra a štátnej volebnej komisie na zabezpečenie organizačnej a prevádzkovej nezávislosti;
  • odstránenie obmedzení kandidatúry na základe občianstva, odsúdenia za trestný čin a mentálneho alebo psychologického postihnutia;
  • delegovanie zodpovednosti za dohľad nad financovaním kampane na nezávislý orgán so silným mandátom a kapacitou;
  • kriminalizácia ohovárania v prospech občianskoprávnych prostriedkov nápravy;
  • Poskytnúť primeraný časový rámec pre volebné spory a jasné usmernenia pre vybavovanie sťažností;
  • Zvýšiť úsilie o pridelenie primeraných volebných miestností, aby sa umožnil nezávislý prístup voličom s telesným postihnutím, poskytovať volebné dokumenty v prístupných formátoch a využívať pomocné zariadenia, ktoré umožnia osobám so zdravotným postihnutím voliť nezávisle.

ODIHR vymenoval volebnú hodnotiacu misiu na monitorovanie predčasných parlamentných volieb 16. septembra 2023. Všetkých 57 účastníckych štátov v regióne OBSE sa formálne zaviazalo urýchlene nadviazať na volebné hodnotenia a odporúčania ODIHR.

READ  V roku 2020 zažilo Slovensko najhorší počet obetí od konca druhej svetovej vojny

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close