Ekonomika

Slovensko GDP Q4 2023 – Focus Economics

Slovensko: HDP v 4. štvrťroku je vyšší, ako sa očakávalo

Druhá správa národných účtov ukázala, že slovenská ekonomika rástla rýchlejšie, ako sa odhadovalo na konci roka 2023, pričom HDP rástol medziročne o 1,3 %. Výsledkom bol nárast o 1,1 % v treťom štvrťroku a zlepšenie oproti pôvodnému odhadu expanzie o 1,2 %. Na sezónne upravenej štvrťročnej báze sa ekonomický rast vo 4. štvrťroku zrýchlil na 0,3 % v porovnaní s 0,2 % rastom v predchádzajúcom štvrťroku. Napriek zlepšeniu v 4. štvrťroku ekonomika v roku 2023 výrazne stratila dynamiku, keď vzrástla o 1,1 % (2022: 1,8 %).

Medziročné zvýšenie vo 4. štvrťroku odrážalo najmä zrýchlený rast fixných investícií, ktoré sa v 4. štvrťroku zlepšili na viacročné maximum 15,9 % z 2,8 % expanzie v predchádzajúcom štvrťroku. Naproti tomu súkromná spotreba klesla v štvrtom štvrťroku o 2,3 %, po 1,8 % poklese v treťom štvrťroku. Ochladzovanie cenových tlakov a niekoľkoročný vysoký rast nominálnych miezd zabránili prudkému poklesu výdavkov domácností. Rast verejných výdavkov sa v 4. štvrťroku spomalil na 2,0 % (3. štvrťrok: +2,9 % medziročne).

Na externom fronte sa vývoz tovarov a služieb v štvrtom štvrťroku znížil, pričom medziročne klesol o 0,9 % a na rozdiel od rastu o 0,1 % v treťom štvrťroku. Medzitým dovoz tovarov a služieb klesol v 4. štvrťroku rýchlejším tempom o 5,6 % (3. štvrťrok: -4,0 % medziročne).

Naším konsenzom je, že ekonomika v prvom štvrťroku 2024 naberie ďalšiu dynamiku a rast sa v roku 2024 celkovo od roku 2023 výrazne zvýši. Uvoľnenie cenových tlakov, rast nominálnych miezd a uvoľnenie menovej politiky by mali viesť k oživeniu súkromných výdavkov. To spolu s oživujúcim sa vonkajším dopytom a silným rastom verejných výdavkov podporí hospodárstvo v tomto roku.

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close