Ekonomika

Slovensko Nízkouhlíkové ekonomické cesty: pokročiť ďalej do roku 2030 | GLOBSEC

Táto správa hodnotí súčasný stav Slovenska, plány a potenciál dekarbonizácie v nasledujúcom desaťročí.
Lepšie definovať optimálnu cestu nízkouhlíkového rozvoja do roku 2030 a informovať o vnútroštátnych politikách a prioritách obnovy, o ktorých sa rokuje. Tieto zistenia vytvoria základ pre cielené verejno-súkromné ​​diskusie o implementácii opatrení Európskej zelenej dohody v roku 2021.

Kľúčové poznatky

 • Na strategických plánoch s využitím rozpočtu EÚ je potrebné vybudovať sociálny a politický konsenzus.
  Trvalo udržateľný a odolný rozvoj, najmä investície do obnovy budov ako základ, zelený
  Modernizácia infraštruktúry a priemyselných postupov.
 • Vzhľadom na dopady na produkciu a zamestnanosť v kľúčových sektoroch v rámci transformácie je nevyhnutné, aby Slovensko zaviedlo holistický prístup s dobre definovanou cestou nízkouhlíkového rastu.
 • Ako malá, otvorená, industrializovaná ekonomika musí Slovensko prijať konkrétne politické opatrenia na zvládnutie nevyhnutného prerozdelenia pracovnej sily.
 • Hoci si Európska zelená dohoda bude vyžadovať primerané investície, môže byť spojená aj s povinnou modernizáciou starých neefektívnych systémov a infraštruktúry.
 • Úloha a povaha bioenergie vo vykurovaní a doprave musia byť jasne definované na základe realistického hodnotenia zemného plynu a elektrifikácie, aby sa dosiahli ciele znižovania OZE a skleníkových plynov.
 • Najdôležitejším zameraním politiky v roku 2030 sú úspory energie prostredníctvom renovácie budov.
 • Na renovácie budov s cieľom zabezpečiť dekarbonizáciu a hodnotu za peniaze by sa mal zriadiť jednotný a komplexný register údajov s digitálnymi normami prijatými v procese verejnej súťaže.
 • Budovy nielenže prinášajú požadované ekonomické, klimatické a environmentálne výsledky, ale aj ďalšie vedľajšie výhody, ktoré nie sú zohľadnené v modelovaní (IEP).
 • Úplná právna implementácia balíka o čistej energii z roku 2016 je nevyhnutná na rozpútanie vlny decentralizácie spojenej so štrukturálnymi reformami s cieľom umožniť prepojenie sektorov.
 • Hoci implementačný rámec je potrebné zaviesť už teraz, realizované úspory v priemysle a doprave sa prejavia až po roku 2030.
 • Zatvorenie uhoľnej elektrárne v Novákoch do roku 2023 je približne ekvivalentné zníženie emisií skleníkových plynov ako nahradenie dieselových/benzínových áut do roku 2030.
 • Tvorcovia politiky by sa mali riadiť cieľovým percentom tonáže ocele pomocou metód s nízkym alebo nulovým obsahom uhlíka.
 • Slovensko by mohlo do roku 2030 dosiahnuť zníženie CO2 o 21 %, ak spoločnosti s vysokými emisiami znížia emisie CO2 o 10 – 15 %.
READ  Izraelské a slovenské ministerstvá obrany podpísali vývoznú dohodu

Prečítajte si celú správu nižšie a dozviete sa viac.

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close