Hlavné správy

Slovensko reformuje výsluhové dôchodky – lexológia

Jeseň 2022 priniesla do slovenského dôchodkového systému dlhoočakávanú reformu, ktorá chce napraviť ostro kritizované zmeny, ktoré vláda SR zaviedla v roku 2013. Väčšina najnovších zmien nadobudne účinnosť v roku 2023.

Slovenský starobný dôchodok je od roku 2004 založený na trojpilierovom systéme:

 • Prvý pilier – povinné dôchodkové poistenie, zo sociálnych odvodov, spravované Slovenskou Sociálnou poisťovňou, priebežne financované (tj priebežné).

 • Druhý pilier – starobné dôchodkové sporenie definované príspevkami (z prvého piliera a dobrovoľnými platbami poistenca) a kapitálové poistenie spravované súkromnými dôchodkovými spoločnosťami;

 • Tretí pilier – dobrovoľné doplnkové dôchodkové sporenie definované príspevkami a kapitálové poistenie spravované doplnkovými dôchodkovými inštitúciami.

Nižšie uvádzame súhrn najdôležitejších zmien v dôchodkovom systéme:

Prvý dôchodkový pilier

 • Zavedenie rodičovského dôchodku (alebo nazývaného rodičovský bonus): Bonus umožní dôchodcovi získať doplnkový dôchodkový fond financovaný zo sociálnych odvodov pracujúcich (tj sociálne poistených) detí. Bonus sa vypočíta ako 1/12 z 1,5 % hrubého zdaniteľného príjmu dieťaťa za predchádzajúce dva roky na každého rodiča. Tento nový prírastok bol kritizovaný ako drahý a neudržateľný, ale nespravodlivý, pretože bezdetní, nezamestnaní rodičia detí alebo rodičia detí pracujúcich v zahraničí bonus nedostanú.

 • Zrušenie vekovej hranice odchodu do dôchodku: Doterajší vek odchodu do dôchodku stanovený na 64 rokov bol zrušený a dôchodkový vek bude opäť naviazaný na priemernú dĺžku života, ktorá sa bude zvyšovať o jeden až dva mesiace ročne. Tých, ktorí sa narodili pred rokom 1967, sa to netýka. Odborníci to považujú za veľmi dôležitú a efektívnu zmenu pre stabilitu a udržateľnosť systému starobných dôchodkov.

 • Nová možnosť predčasného dôchodku: Predčasný dôchodok je teraz možný aj pre pracujúcich po 40 odpracovaných rokoch (t. j. sociálne poistenie). O predčasný dôchodok môže požiadať človek, ktorý odpracuje 40 rokov a teoreticky môže ísť do dôchodku v 58 rokoch, ak odpracoval od osemnástich rokov.

Druhý pilier je dôchodkový

 • Automatický vstup: Vstup do druhého piliera bude automatický (doteraz bol vstup dobrovoľný). Fyzické osoby do 40 rokov, ktoré prvýkrát nastúpili do práce, sú automaticky zaradené do druhého piliera s možnosťou vystúpiť zo systému do dvoch rokov od vstupu. Dobrovoľne sa môžu zapojiť aj ľudia nad 40 rokov.

 • Konverzia konzervatívnych (garantovaných) fondov: Existujúci sporitelia v druhom pilieri do 54 rokov sa automaticky presúvajú z garantovaných (tj dlhopisových) fondov do negarantovaných (tj indexových) fondov. Tento krok je zameraný na dosiahnutie vyššieho zhodnotenia úspor, keďže garantované (dlhopisové) fondy mali v poslednom desaťročí nedostatočnú výkonnosť.

 • Predvolená investičná stratégia: V druhom pilieri sú noví stolári automaticky umiestňovaní do negarantovaných (indexovaných) fondov, aby dosiahli vyššiu mieru úspor. Vo veku 54 rokov postupne prejdú do garantovaných (dlhopisových) fondov.

 • Zníženie poplatku: Znížia sa poplatky dôchodkových spoločností, čo sporiteľom umožní v budúcnosti viac sporiť. Rezort práce predpovedá, že sporitelia môžu generovať viac úspor (v priemere o 10 %) po 40 rokoch sporenia.

 • Zdaňovanie úspor: Výber úspor z druhého piliera bude po novom podliehať dani z príjmu. (Celkové sumy sa dajú vybrať aj dnes, ale nezdaňujú sa).

Tretí pilier je dôchodkový

 • Zníženie poplatku: Doplnkové dôchodkové poplatky sa znížia, aby sa sporenie v treťom pilieri zatraktívnilo. (Správcovský poplatok bude postupne zrušený zo súčasných 1,20 % na 1 % v roku 2025).

READ  Obľúbenec Bohemians Chris Dwartek prezradil, že v slovenskom klube nedostal výplatu už 40 mesiacov

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close