Hlavné správy

Slovensko: zefektívnenie procesu umiestňovania štátnych príslušníkov tretích krajín

Vláda SR prijala program zameraný na zefektívnenie a zrýchlenie procesu umiestňovania štátnych príslušníkov tretích krajín (TCN) do vybraných odvetví dopravy a priemyslu. V dôsledku toho sa zvýši celkový počet pracovných víz vydaných Slovenskom štátnym príslušníkom tretej krajiny.

Národné pracovné víza pre štátnych príslušníkov tretích krajín boli prvýkrát zavedené na Slovensku v rámci snahy vlády zjednodušiť a urýchliť proces premiestňovania cudzincov. Iniciatíva, ktorej cieľom je podpora investícií, prilákanie zahraničných talentov a poskytovanie vysokokvalifikovaných pracovných miest, vznikla v roku 2022 na základe nariadenia vlády SR. Tieto národné pracovné víza riešia nedostatok pracovnej sily v konkrétnych sektoroch tým, že uľahčujú zamestnávateľom nábor potrebných talentov z krajín mimo EÚ, čím uľahčujú hospodársky rast a zabezpečujú bezproblémové fungovanie.

Podrobnosti zmeny zákona sú nasledovné:

  • Sektor dopravy dlhodobo pociťuje nedostatok pracovnej sily a tieto opatrenia majú urýchliť celý proces prijímania nových zamestnancov. Cieľom je zvýšiť počet národných víz pre vodičov autobusov z maximálne 200 na maximálne 2 000 ročne a pre vodičov nákladných vozidiel z maximálne 2 000 na maximálne 5 000. roku podľa ministerstva práce. Okrem toho sa tieto ustanovenia rozšíria na osoby z Indie, Indonézie, Nepálu a Filipín.
  • V sektore priemyslu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhuje zvýšiť počet víz z maximálne 2 000 na maximálne 10 000 ročne.
  • Stanovuje aj podmienky minimálnej doby zúčtovania zamestnávateľa na štyri až tri roky.
  • Za zamestnávateľa možno považovať aj agentúru dočasného zamestnávania, ak je zoznam ŠPTK overený zamestnávateľom užívateľa. Zapojením agentúr dočasného zamestnávania do národnej vízovej schémy sa očakáva výrazný nárast záujmu o ich poskytovanie.

Rozvoj je súčasťou širšej stratégie, ktorej cieľom je prilákať zahraničných pracovníkov na vyplnenie medzier na trhu práce na Slovensku.

READ  Fortuna liga: Dávid Šípoš končí v FC Nitra

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close