Ekonomika

Svet po epidémii vstupuje do novej éry

O budúcnosti Európy sa veľa diskutovalo druhý deň GLOBSEC Bratislava Forum 2021.

Celý svet sa za posledných 1,5 roka zmenil, uviedol počas panelovej diskusie 16. júna maďarský minister zahraničia Patter Sijjarde.

Viceroyalty Group (V4) druhý deň diskutuje so svojimi partnermi o epidemiológii a budúcnosti Európskej únie. GLOBSEC Bratislava Forum 2021 Konferencia.

„Vstupujeme do novej éry z hľadiska globálnej politiky a svetovej ekonomiky a táto nová éra začína veľmi tvrdou konkurenciou,“ uviedol Sizzard.

Zdôraznil, že je potrebné, aby EÚ bola jedným z víťazov tejto rasy z hľadiska politickej sily aj ekonomickej sily. Dodal, že na posilnenie EÚ je potrebné zamerať sa na posilnenie členských štátov. Verí v transformáciu individuálnej sily členských štátov do kolektívnej sily celej únie.

Jeho český vyslanec Jacob Gulhenek súhlasil s tým, že v budúcnosti dúfa, že EÚ bude obsahovať členské štáty. Dodal, že pri formovaní Európskej únie nesmieme zabúdať na tvrdú prácu a zodpovednosť členských štátov pri vstupe do EÚ.

Slovenský minister zahraničia Ivan Korok ocenil úspešný príbeh Slovenska a zdôraznil úlohu jeho členov na ceste k úspechu.

„EÚ otvorila krajinu a poskytla nové zodpovednosti, príležitosti a hospodársky rast,“ uviedol. Zmienil sa tiež o potrebe riešenia súčasných problémov a dôsledkov nevyriešených kríz predtým, ako sa bude zaoberať budúcimi výzvami.

Poľský Zbigniew Rau načrtol, že existujú očakávania od EÚ. Po prvé, musí existovať politický systém so silnými európskymi inštitúciami, ktoré slúžia záujmom jej členských štátov. Po druhé, spoločenstvo so vzájomným porozumením založené na zásadách spolupráce, rovnosti, podpory a proporcie.

EÚ a epidemiológia

Štyria ministri rokovali o budúcnosti EÚ a ponaučeniach získaných po epidémii. Sizzard uviedol, že EÚ prijala pri riešení krízy pozitívne aj negatívne rozhodnutia. Domnieva sa, že EÚ kupuje vakcíny pomaly a spoločnosti sú schopné viesť integráciu v mierových situáciách, v kríze sú však potrební aj vodcovia.

READ  Poradca predsedu vlády Litvy vybraný za riaditeľa Taiwanského obchodného úradu | Taiwan News

Gorok si nemyslí, že nákup vakcín je pomalý.

„Nepovažujem za vhodné tvrdiť, že EÚ nakupovala vakcíny pomaly,“ uviedol s tým, že napriek problémom, ktoré členské štáty neboli pripravené na krízu, samotné Slovensko nemohlo získať certifikované vakcíny.

Gorok tiež upozornil na potrebu určiť, aké schopnosti by EÚ mala mať v oblasti zdravia.

Ministri uznali, že epidémia bola výzvou na prebudenie EÚ, že epidémia Rao bola traumatizujúcim zážitkom, ale treba sa z toho poučiť.

Gulhenek načrtol potrebu pripraviť sa na každú budúcu epidémiu a zamyslieť sa nad tým, ako a prečo je EÚ nespôsobilá čeliť zdravotnej kríze takého rozsahu.

„Keď ideme vpred, musíme sa na epidémiu pozerať ako na poučenie nielen z EÚ, ale aj ako z členského štátu,“ uviedol Gulhenek.

Budúcnosť Európskej únie

Panelisti tiež preskúmali diskusie okolo nadchádzajúcej konferencie o budúcnosti Európy.

„Musíme sa na EÚ pozerať z pohľadu občanov, nie jej politikov,“ uviedol Rao s tým, že je dôležité jasne rozdeliť spôsobilosti medzi členské štáty.

Gulhenek ocenil myšlienku konferencie, ale je presvedčený, že praktické zmeny sú možné iba za predpokladu informovanosti občanov.

O budúcnosti EÚ sa diskutovalo aj v ďalších paneloch. Clement Beyonc துணை, námestník ministra zahraničných vecí francúzskeho ministerstva zahraničných vecí, uviedol, že Európska únia ponúka svojim občanom množstvo výhod vrátane voľného pohybu, meny euro, dodržiavania ľudských práv a mieru a bezpečnosti.

Epidémia však ukazuje, že očakávania verejnosti boli stanovené vyššie, ako môže EÚ ponúknuť, najmä pokiaľ ide o rýchlosť. Napriek tomu predstavuje komunity; „Toto je demokratický čas,“ nazval ho Peon. Nasledujúce dva roky budú preto zásadné, pretože dôjde k solídnemu uskutočneniu plánu obnovy, ktorý by mal zabezpečiť digitálnejšiu a ekologickejšiu Európu pre ďalšie generácie.

READ  Elon Musk reagoval na predchádzajúce obvinenia, že „ukradol“ Teslu

Uznal však, že ich počet nie je dostatočný na to, aby porazili slovenské ministerstvo zahraničia Martina Klausa.

„Ak plán obnovy bude fungovať, bude jednoduchšie a nevyhnutnejšie otvoriť diskusiu o 10-ročnom investičnom pláne,“ uviedol Peon.

Ďalšia panelová diskusia sa zamerala na etablovanie EÚ ako globálneho hráča a koncepcie, ktorú by mala poskytnúť. Panelisti vrátane Gorachu sa zhodli, že EÚ má prostriedky na to, aby sa stala globálnym hráčom, a že kľúčom na jej dosiahnutie je spoločná zahraničná politika založená na hodnotách. EÚ musí vykonať hodnotenie rizika a získať nástroje a potenciál na to, aby mohla konať jednomyseľne.

17. júna 2021 o 11:58 | Zostavené zamestnancami publika

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close