Zábava

Slovenská vláda po odstúpení partnera stráca väčšinu | apríla

BRATISLAVA, Slovensko (AP) — Politická kríza na Slovensku sa prehĺbila po odchode mladšieho partnera z vládnej štvorkoalície a premiérovi Eduardovi Hegerovi zostal bez parlamentnej väčšiny.

V pondelok podali demisiu minister zahraničných vecí Ivan Gorkoč, ministerka spravodlivosti Mária Kolíková a minister školstva Branislav Kroling z liberálnej Strany slobody a solidarity. Nasledovali tak príklad šéfa strany a bývalého ministra hospodárstva Richarda Sulíka, ktorý minulý týždeň rezignoval na svoj vládny post.

Táto stránka vyžaduje Javascript.

Na čítanie prémiového obsahu potrebujete Javascript. Povoľte ho v nastaveniach prehliadača.

kAmw686C D2:5 |@?52J E92E 96 H2D A=2??:?8 [email protected] :[email protected] 42?5:52E6D [email protected] E96 [email protected] 6>AEJ >:?:DE6C:2= A @DED [email protected] !C6D:56?E +FK2?2 [email protected][ 3FE 82G6 [email protected] 7FCE96C 56E2:=D]k^ Áno

[email protected]> 2?5 [email protected]=:52C:EJ AC6G:@FD=J D2:5 :E H2D?’EH:==:?8 [email protected] DE2J 😕 E96 [email protected]?>6?E 3642FD6 @7 5:D28C66>6?ED H:E9 u:?2?46 |:?:DE6C [email protected] |[email protected]:4[ 2 [email protected]=:DE =6256C [email protected] ~C5:?2CJ [email protected]=6 A2CEJ [email protected]? E96 a_a_ A2C=:2>6?E2CJ 6=64E:@?]k^ Áno

kAm“(6’C6 [email protected] [email protected] =62G6 E96 [email protected]?>6?E[” $F=:< D2:5 |@?52J]k^ Áno

kAm$F=:< 92D 4=2D965 H:E9 |[email protected]:4 @? 2 ?F>36C @7:DDF6D[ :?4=F5:?8 [email protected] [email protected] E24<=6 [email protected]:?8 :?7=2E:@? 5C:G6? 3J 9:89 6?6C8J AC:46D 2>:5 E96 #FDD:2? :?G2D:@? @7 &<C2:?6[ @C[ 62C=:6C[ [email protected] [email protected] [email protected]?5 [email protected] E96 [email protected]@?2G:CFD A2?56>:4]k^ Áno

kAm%96:C 5:D28C66>6?ED 8C25F2==J EFC?65 :[email protected] 3:EE6C [email protected]?2= 2EE24

[email protected]> 2?5 [email protected]=:52C:EJ 925 8:G6? !C:>6 |:?:DE6C w686C 2 5625=:?6 F?E:= E96 6?5 @7 pF8FDE [email protected] C6D9F77=6 E96 r23:?6E 2?5 CF=6 H:[email protected] |[email protected]:4[ D2J:?8 E92E @E96CH:D6 :ED [email protected] >:?:DE6CD [email protected]=5 C6D:8?]k^ Áno

kAm|[email protected]:4’D ~C5:?2CJ [email protected]=6 A2CEJ C6;64E65 E92E @AE:@?]k^Am

kAmp7E6C H:??:?8 E96 6=64E:@? @? 2? 2?E:\[email protected]:@? E:4<6E [email protected] J62CD [email protected][ |[email protected]:4 DECF4< 2 562= [email protected] [email protected]? H:E9 [email protected]> 2?5 [email protected]=:52C:EJ[ E96 [email protected]?D6CG2E:G6 [email protected] [email protected]=6 A2CEJ[ 2?5 (6 pC6 u2>:=J[ 2 [email protected]=:DE C:89E\H:?8 [email protected] E92E :D 2==:65 H:E9 uC2?46’D 72C\C:89E }2E:@?2= #2==J A2CEJ]k^ Áno

READ  Ako sa pozerať na "Elvisa" na HBO Max

kAm%96 [email protected]?>6?E >256 7:89E:?8 [email protected]:@? 2 <6J [email protected]=:4J :DDF6]k^áno

kAmqFE 2>:5 E96 [email protected]@?2G:CFD A2?56>:4 =2DE J62C[ :E [email protected]==2AD65 2D |[email protected]:4 H2D [email protected] [email protected] C6D:8? 2D AC:>6 >:?:DE6C 27E6C 96 @C496DEC2E65 2 D64C6E 562= [email protected] 24BF:C6 a >:==:@? [email protected] @7 E96 #FDD:2?\>256 $AFE?:< ‚ G244:?6 56DA:E6 5:D28C66>6?E 2>@?8 9:D [email protected]=:E:@? A2CE?6CD]k^ Áno

kAm%96 D2>6 A2CE:6D [email protected]>65 2 ?6H [email protected]?>6?EF?56C w686C[ [email protected] 😀 2 [email protected] 2==J @7 |[email protected]:4’D 2?5 E96 56AFEJ 9625 @7 9:D ~C5:?2CJ [email protected]=6 A2CEJ]k^ Áno

kAm%96 4FCC6?E [email protected]< [email protected]?>6?E 92D 366? [email protected]?2E:?8 2C>[email protected] E96 &65 [email protected] H9:=6 @A6?:?8 :ED [email protected] [email protected] C67F866D 7=66:?8 E96 H2C H:E9 #FDD:2]k^Am

Copyright 2022 Associated Press. Všetky práva vyhradené. Tento obsah nesmie byť publikovaný, vysielaný, prepisovaný alebo redistribuovaný bez povolenia.

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close