hospodárstvo

8 krajín EÚ vrátane Slovenska pomohlo zemnému plynu dosiahnuť klimatickú neutralitu

Slovensko sa dohodlo so siedmimi ďalšími krajinami EÚ, ktoré zdôrazňujú význam zemného plynu pre dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050.

Podľa signatárov by energetická a klimatická politika EÚ mala uznať existenciu vnútroštátnych a regionálnych rozdielov a umožniť vykonávanie riešení „šitých na mieru“. Prechod založený výlučne na obnoviteľných zdrojoch energie nezohľadňuje potrebu diverzifikovaného energetického mixu v EÚ, naznačil to informácia uverejnená na internetových portáloch euractiv.com a slovgas.sk.

Okrem Slovenska podpísali dokument, ktorý má TASR k dispozícii, Bulharsko, Česká republika, Grécko, Maďarsko, Litva, Poľsko a Rumunsko. V tomto dokumente štáty zdôraznili úlohu zemného plynu v prechode na nízkouhlíkové technológie. Podľa nich by sa infraštruktúra zemného plynu mohla v budúcnosti využiť na prepravu biometánu, vodíka, ale aj iných plynov. „Plynovú infraštruktúru je preto potrebné považovať za jednu z možností trvalo udržateľného a rýchleho prechodu k čistejšej výrobe tepla a elektrickej energie,“ zdôraznili signatári.

S postupným zvyšovaním podielu prchavých obnoviteľných zdrojov energie na energetickom mixe EÚ bude podľa dokumentu veľká flexibilita plynárenskej infraštruktúry nevyhnutná pre efektívne fungovanie energetických systémov určitých európskych krajín a regiónov. ,

Obavy zo znižovania investícií

Krajiny s rozvinutou plynovou sieťou sa však obávajú zníženia investícií do tejto infraštruktúry. Koncom minulého roka Európska investičná banka (EIB) oznámila, že od roku 2021 zníži financovanie projektov v oblasti fosílnych palív.

Európska komisia oznámila aj obmedzenia financovania projektov v oblasti plynu. Chce podporovať iba projekty plynárenskej infraštruktúry, ktoré prispejú k dosiahnutiu cieľa nulových emisií.

Signatári „pozície“ Úloha zemného plynu v klimaticky neutrálnej Európe si myslí, že EÚ by mala dodržiavať zásadu technologickej neutrality. „Dané investície nemožno diskriminovať z hľadiska financovania EÚ,“ uviedol dokument. Podľa neho by spoločnosti prevádzkujúce plynové infraštruktúry mali mať rovnaký prístup k vonkajšiemu kapitálu ako spoločnosti prevádzkujúce elektrické siete.

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close