Hlavné správy

Ako funguje automatický sklad

Automatizovaný sklad je moderné riešenie pre efektívnu správu a organizáciu skladových operácií, ktoré využíva automatizované technológie na zrýchlenie a spresnenie procesov. Automatizované sklady sú navrhnuté tak, aby minimalizovali ľudský zásah, čím znižujú prevádzkové náklady a zvyšujú produktivitu. Ide o systémy, ktoré využívajú rôzne technológie, ako sú robotické systémy, dopravníky, automatické regály, a pokročilý softvér na riadenie skladových operácií. Hlavné ciele týchto skladov sú zlepšenie efektivity, zníženie chybovosti a optimalizácia využitia priestoru.

Ako funguje automatizovaný sklad?

Automatické regálové systémy sú jadrom mnohých automatických skladov. Tieto systémy používajú robotické manipulátory na umiestnenie a vyzdvihovanie tovaru aj prepraviek z regálov. Tieto systémy môžu byť horizontálne alebo vertikálne a umožňujú maximálne využitie skladového priestoru.

Dopravníky sú ďalším kľúčovým komponentom automatických skladov. Používajú sa na prepravu tovaru medzi rôznymi časťami skladu bez nutnosti manuálneho premiestňovania. Dopravníky môžu byť pásové, valčekové alebo magnetické, a často spolupracujú s ďalšími automatizovanými zariadeniami, ako sú triediace systémy a baliace stanice.

Roboty v automatických skladoch vykonávajú rôzne úlohy, od manipulácie s jednotlivými položkami až po kompletné vybavovanie objednávok. Hovoríme teraz tak o autonómnych mobilných robotoch (AMR), ktoré sa pohybujú po sklade a doručujú tovar, ako aj o kolaboratívnych robotoch (tzv. kobotoch), ktoré pracujú vedľa ľudského personálu. Dôležité je, že toto nám umožňuje zaviesť napr. prepravky a boxy pre automatické sklady a robotickú manipuláciu, ktoré dodáva napr. spoločnosť bekuplast.sk. Takto sa dostaneme jednu úroveň vyššie ako keby sme používali obyčajné plastové prepravky. Výrobca navyše ponúka aj EURO prepravky a iné podobné nádoby.

Procesy v automatickom sklade

Pri príjme tovaru sa produkty skenujú a informácie o nich sa nahrajú do systému. Automatické dopravníky alebo roboty potom prepravia tovar na určené miesto v regálovom systéme. Následne sa tovar umiestni na správnu pozíciu.

READ  Tisíce ľudí demonštrovali proti kontroverznej zmene verejnoprávneho vysielania na Slovensku |

Systém analyzuje dostupný skladový priestor a určí najvhodnejšie miesto na uskladnenie každej položky, a následne automaticky uloží tovar do regálov, pričom často využíva vertikálny priestor pre maximalizáciu kapacity.

Akonáhle príde objednávka, systém zorganizuje vyskladnenie potrebného tovaru. Vyzdvihne položky z regálov a dopravníky ich premiestnia na baliacu stanicu. Robotické systémy môžu vykonávať kompletizáciu objednávok, a koboty asistujú pri manuálnych úkonoch.

Záver

Využitie pokročilých technológií umožňuje dosiahnuť vysokú efektivitu, presnosť a flexibilitu. Tento typ skladu nielenže optimalizuje využitie priestoru a znižuje prevádzkové náklady, ale taktiež zvyšuje schopnosť rýchlo reagovať na meniace sa trhové podmienky a potreby zákazníkov. S pokračujúcim vývojom automatizačných technológií sa očakáva, že význam automatických skladov sa bude naďalej zvyšovať.

Related Articles

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button
Close
Close